Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirasta denkleştirme nedir?

Medeni Kanun gereğince yasal mirasçılar mirasta denkleştirme yapmak ile yükümlü oluyor. Peki, mirasta denkleştirme nedir? Nasıl olur?


Mirasta denkleştirme nedir?


Medeni Kanun gereğince yasal mirasçılar mirasta denkleştirme yapmak ile yükümlü oluyor. Peki, mirasta denkleştirme nedir? Nasıl olur?


Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler.


Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça, denkleştirmeye tâbi tutuluyor.


Mirasın açılmasından önce veya sonra mirasçılık sıfatını kaybeden mirasçıya ait geri verme yükümlülüğü, onun yerini alan mirasçılara, miras paylarında meydana gelen artış oranında geçer.


Mirasta denkleştirme şekli

Geri vermekle yükümlü olan mirasçı, dilerse aldığını aynen geri verir; dilerse payından fazla olsa bile değerini miras payına mahsup ettirir.


Mirasbırakanın bu kurala aykırı tasarrufları ve mirasçıların tenkise ilişkin hakları saklıdır.


Miras payını aşan kazandırmalar

Yapılan kazandırma miras payını aştığı takdirde mirasçı, mirasbırakanın bunu kendisine bırakmak istediğini ispat ederse, bu fazlalık denkleştirmeye tâbi olmaz. Diğer mirasçıların tenkise ilişkin hakları saklıdır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com