Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirasta tasarruf oranı nedir?

Mirasçı olarak mirasçıların mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabiliyor. Peki, mirasta tasarruf oranı nedir?


Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabiliyor.


Bu mirasçılardan hiç biri yoksa, mirasbırakan mirasının tamamında tasarruf edebiliyor. Peki, mirasta tasarruf oranı nedir? Mirasta tasarruf oranı nasıl hesaplanır?


Tasarruf edilebilir kısım, terekenin mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanıyor.


Hesap yapılırken, mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık geçim giderleri terekeden indiriliyor.


2Sağlararası karşılıksız kazandırmalar

Mirasbırakanın sağlararası karşılıksız kazandırmaları, tenkise tâbi oldukları ölçüde, tasarruf edilebilir kısmın hesabında terekeye ekleniyor.


Sigorta alacakları

Mirasbırakanın kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi lehine hayat sigortası sözleşmesi yapması veya böyle bir kişiyi sonradan lehdar olarak tayin etmesi ya da sigortacıya karşı olan istem hakkını sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak üçüncü kişiye devretmesi hâlinde, sigorta alacağının mirasbırakanın ölümü zamanındaki satın alma değeri terekeye eklenir.


Saklı pay oranları:

1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,

3. Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri,

4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com