Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirastan çıkarma iptali dava dilekçesi!

Mirasbırakan kimseler, mirasçılarını bazı durumlarda mirastan yoksun bırakabiliyor. Bu durumun iptal edilmesi de mümkün olabiliyor. İşte mirastan çıkarma iptali dava dilekçesi..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Mirasbırakan kimseler, mirasçılarını bazı durumlarda mirastan yoksun bırakabiliyor. Bu gibi durumlarda mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamıyor.


Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalıyor.


Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebiliyor.


Buna karşın mirastan çıkarma iptali davası menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabiliyor.


Bu dava mirasbırakanın ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir dilekçe ile açılıyor.


Mirastan çıkarma iptali dava dilekçesi örneği


………………… ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI (MİRASÇI) : 

VEKİLİ : 

DAVALI : 

KONUSU : Mirastan iskatın iptali talebinden ibarettir.

OLAYLAR :

1. Müvekkilimin babası ………………, …/…../……. tarihinde ölmüştür.

2. Muris müvekkilimi mirastan ıskat etmiştir. Müvekkilimin payını ise davalı ………………………….. vasiyet etmiştir. Muris müvekkilimi borç ödemekten aciz olduğu için ıskat ettiğini açıkça vasiyetnamede belirtmiştir. 

3. Ancak mirasın açıldığı …/…./……. tarihi itibariyle müvekkilimin borç ödemekten aciz vesikasının hükmü ortadan kalkmıştır. Diğer bir deyişle, müvekkilim tüm borçlarını ödemiştir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : MK.m. 510 md. ve ilgili tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, vasiyetname, nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, duruşmanın yapılarak müvekkilim hakkındaki mirastan ıskatın iptaline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

……/……/…

Davacı Vekili


EK: 

1.) Onanmış vekaletname örneği,

2.) Veraset ilamı,

3.) Nüfus kayıtları örneği,

4.) Vasiyetname örneği.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com