Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirastan feragat sözleşmesi örneği!

Mirasçılar, miras kalmadan önce, mirasbırakan kimse ile mirastan feragat sözleşmesi imzalayabiliyor. İşte mirastan feragat sözleşmesi örneği..


Mirasçılar, miras kalmadan önce, mirasbırakan kimse ile mirastan feragat sözleşmesi imzalayabiliyor. Bu sözleşme karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak yapılabiliyor. Feragat eden mirasçı, bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra mirasçılık sıfatını kaybetmiş oluyor.


Mirasın borca batık olması durumunda borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat edenler ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde mirasbırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumlu oluyor.


Taraflar arasında yapılan mirastan feragat sözleşmesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Mirastan feragat sözleşmesi örneği


Mirastan Feragat Sözleşmesi ……………. dairemize gelerek söze başladı; ” Benim maliki olduğum, ……. tapunun bağımsız bölüm dolayısıyla miras yoluyla intikal edecek tüm değerlerden mirasçı olan oğlum…….. ‘ya intikal edecek miras payı karşılığı kendisine ......-TL (...... Türk Lirası) elden nakit olarak ödedim. Bunun karşılığında kızım ………., kendisi dışındaki diğer mirasçılar lehine benden düşecek ve intikal edecek miras hakkından FERAGAT edecek ve benden dolayı hiçbir miras hakkı talep etmeyecektir.” diyerek sözlerini bitirdi. Diğer taraf, ……………….. söze başladı: ” Ben de babam …………….’nin yukarıdaki sözlerini aynen kabul ederim. Kendisinden ....... TL(.......... Türk Lirası) elden nakit olarak aldım. 


Bunun karşılığında babam ……..’nin maliki olduğu…. taşınmazdan kanuni mirasçı sıfatıyla miras yoluyla bana intikal edecek tüm değerlerden dolayı miras hak ve payımdan FERAGAT ettim. Bu mirastan dolayı hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğim. Söz konusu mirastan feragatimi babam ……’nin, benim ve benim altsoyum dışındaki diğer kanuni mirasçılar lehine yapıyorum.” diye sözlerini bitirdi. Sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. 


Okudular ve sonra imza edildi. Vasiyetçi Ad Soyadı-İmza Diğer Taraf Ad Soyadı-İmza Noter İmza mühür Yazılan Mirastan Feragat Sözleşmesi‘ni okuduk, son isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıda adları ve kimlikleri yazılı tanıklara bildiriniz. 


Tanık Ad ve Soyadı-İmza 

Tanık Ad ve Soyadı-İmza
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com