Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirastan mahrum bırakma dilekçesi!

Medeni Kanun kapsamında belirtilen durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabiliyor. İşte mirastan mahrum bırakma dilekçesi..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Medeni Kanun kapsamında belirtilen durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabiliyor. Bu durumlar şu şekilde sıralanıyor:


– Mirasçının, murise veya onun yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi,

– Mirasçının, murise veya onun ailesine karşı kanunen sorumlu olduğu ödevleri ağır bir şekilde ihmal etmesi nedeniyle mirastan mahrum edebiliyor.


Mirastan mahrum etme dilekçesi ile dava açılabiliyor. Peki mirastan mahrum etme dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor;


Mirastan mahrum etme bırakma örneği…


………………… … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI (MİRASÇI) :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU : Mirastan iskatın iptali talebinden ibarettir.


OLAYLAR :

1. Müvekkilimin babası ………………, …/…../……. tarihinde ölmüştür.


2. Muris müvekkilimi mirastan ıskat etmiştir. Müvekkilimin payını ise davalı ………………………….. vasiyet etmiştir. Muris müvekkilimi borç ödemekten aciz olduğu için ıskat ettiğini açıkça vasiyetnamede belirtmiştir.

3. Ancak mirasın açıldığı …/…./……. tarihi itibariyle müvekkilimin borç ödemekten aciz vesikasının hükmü ortadan kalkmıştır. Diğer bir deyişle, müvekkilim tüm borçlarını ödemiştir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : MK.m. 510 md. ve ilgili tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, vasiyetname, nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, duruşmanın yapılarak müvekkilim hakkındaki mirastan ıskatın iptaline karar verilmesini arz ve talep ederiz.


……/……/…

Davacı Vekili


EK:

1.) Onanmış vekaletname örneği,

2.) Veraset ilamı,

3.) Nüfus kayıtları örneği,

4.) Vasiyetname örneği.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com