Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mirastan mal kaçırma davası!

Mirasçılar, muvazaa söz konusu olduğu durumlarda mal kaçırma ve tapu iptali davası açılabiliyor. Bu dava ancak, miras bırakanın ölümünden sonra açılabiliyor.


Muvazaa, gayrimenkul devir işlemlerinde de sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle miras bırakmak istemeyen kimseler muvazaalı işlemler yapılabiliyor.


Mirasbırakan kişiler, ölümlerine yakın dönemlerde taşınmazlarını istediği mirasçılarına devrederek diğer mirasçılarını miras paylarından mahrum bırakabiliyor.


Ancak diğer mirasçılar, muvazaa söz konusu olduğu için mal kaçırma ve tapu iptali davası açılabiliyor. Bu dava ancak, miras bırakanın ölümünden sonra açılabiliyor.


Dava, miras bırakanın muvazaalı işlemle taşınmazını devrettiği kişiye karşı açılıyor. Muris muvazaası davasında, zamanaşımı ve hak düşürücü süre olmayıp; Muvazaayı öğrenen taraf istediği zaman dava açabiliyor. 


T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/9199

K. 2005/9804

T. 19.9.2005


• TAPU İPTALİ VE TESCİL (Muris Muvazaası- Miras Bırakanın Varlıklı Ve Mal Satmaya İhtiyacı Bulunmayan Bir Kişi Ve Davalının İse Alış Gücü Bulunmaması/Taşınmazın Satış Değerinin De Sembolik Nitelikte Kalmasına Göre Talebin Kabulü Gereği )


• MURİS MUVAZAASI ( Miras Bırakanın Davalının Kardeşine Bir Taşınmazı Temlikinin Muvazaalı Olarak Temlik Ettiği Mahkeme Kararı İle Sabit Olması – Davalıya Temlikinin De Muvazaalı Olduğu/Tapu İptali Ve Tescili Talebinin Kabulü Gereği )


• MİRASTAN MAL KAÇIRMA ( Miras Bırakanın Varlıklı Ve Mal Satmaya İhtiyacı Bulunmayan Bir Kişi Ve Davalının İse Alış Gücü Bulunmaması/Taşınmazın Satış Değerinin De Sembolik Nitelikte Kalmasına Göre Tapu İptali Ve Tescili Talebinin Kabulü Gereği )


ÖZET : Miras bırakanın varlıklı ve mal satmaya ihtiyacı bulunmayan bir kişi olduğu, davalının ise alış gücü bulunmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan taşınmazın keşfen saptanan gerçek değerine nazaran akitte gösterilen bedelinin sembolik nitelikte kaldığı da görülmektedir. Öte yandan miras bırakan tarafından davalının kardeşine bir taşınmazı temlikinin muvazaalı olduğu mahkeme kararı ile benimsenerek iptal isteğinin kabul edildiği sabittir. Bu durumda, miras bırakanın çekişmeli taşınmazı davalıya temlikinin bedelsiz, muvazaalı ve mirastan mal kaçırma amaçlı olduğu sonucuna varılmaktadır.


SONUÇ : Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü H.U.M.K.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.9.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com