Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mukarnas nedir?

Bir yüzeyden dışarıya taşan başka bir yüzeye geçmek ve ona destek görevi yapmak için birbiri üzerine oturan taş ya da tuğladan yapılmış bindirmelik.


İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşididir. İslam bezeme anlayışında mistik anlam, geometrik biçimler ve düzenlemelerin kurgusunda gizlenmiştir. Evrensel birlik ve denge düşüncesi çokgen ve çok köşeli yıldızlarla somutlaştırılmıştır. Anadolu Türk Sanatı'nda 12. yüzyılın başlarında bezemede tek anlatım aracı çokgen ve çok köşeli yıldızlar olmuştur. Yüzeysel bezemede geometrik tasarım birikimi prizmatik öğelere dönüştürülmüş, prizmatik öğelerin yan yana ve üst üste gelerek geliştirdikleri bu bezeme türüne mukarnas bezeme adı verilmiştir.

Mukarnas nedir?


Mukarnes yazıldığı da olur.


1. anlamı


İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşididir. İslam bezeme anlayışında mistik anlam, geometrik biçimler ve düzenlemelerin kurgusunda gizlenmiştir. Evrensel birlik ve denge düşüncesi çokgen ve çok köşeli yıldızlarla somutlaştırılmıştır. 


Anadolu Türk Sanatı'nda 12. yüzyılın başlarında bezemede tek anlatım aracı çokgen ve çok köşeli yıldızlar olmuştur. Yüzeysel bezemede geometrik tasarım birikimi prizmatik öğelere dönüştürülmüş, prizmatik öğelerin yan yana ve üst üste gelerek geliştirdikleri bu bezeme türüne mukarnas bezeme adı verilmiştir.


2. anlamı


Kelimenin mimarideki bir başka anlamı da şöyledir:


Bir yüzeyden dışarıya taşan başka bir yüzeye geçmek ve ona destek görevi yapmak için birbiri üzerine oturan taş ya da tuğladan yapılmış bindirmelik. 


 Mukarnas nedir?


Sarkitli olanlarina istalaktit denilir.


Bir başka tanımı:


Kademeli  olarak tasmalar yapacak biçimde, asirtmali olarak yanyana ve üst üste gelen üç boyutlu görünüm veren bir geçis ve dolgu ögesi. Petek görüntü ile yarim kubbelerin içini dolgulayan Islam sanati ögesi.


Merpen biçiminde çıkıntıları olan kubbe.


Yakut Türkçesinde çıkıntı, burun anlamında kullanılır.


Mukarnasın çeşitli bölümlerine asaba, pah, badem, peş, kanat, yırtmaç, diş, püskül gibi adlar da verilmiştir.


İngilizce metinlerde şöyle yazılır: Muqarnas.


Çapraz bulmacalarda ise şu soruyla karşımıza çıkar:

Bir yüzeyden dışarıya taşan başka bir yüzeye geçmek ve ona destek görevi yapmak için birbiri üzerine oturan taş ya da tuğladan yapılmış bindirmelik.