Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Müşterek tapu nasıl bölünür?

Birden çok kişinin, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında bir taşınmaz mala birlikte sahip olmaları durum müşterek mülkiyet oluyor. Peki, müşterek tapu nasıl bölünür?


Birden çok kişinin, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında bir taşınmaz mala birlikte sahip olmaları durum müşterek mülkiyet oluyor. 


Müşterek tapu ise, bu mülkiyet hakkını gösteren belgeye deniyor. Müşterek tapularda hissedarların yeri belli olmayıp, mülke hisseleri oranında sahip olunuyor. 


Kanundan ya da hukuki işlemlerden doğan müşterek tapunun bölünebilmesi bazı hallerde mümkün olabiliyor. Peki, müşterek tapu nasıl bölünür?


Müşterek tapunun bölünebilmesi için taşınmaz malın bölünmeye müsait olması gerekiyor. 


Müşterek tapu bölme işlemi serbest harita mühendisi tarafından yapılıyor. Bölme işlemi yapılacak taşınmaza ait çap ve aplikasyon krokisi Kadastro Müdürlüğünce düzenlenerek ilgilisine veriliyor. 


Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümen veya İl İdare Kurulu kararı alındıktan sonra ayırma işlemi serbest harita mühendisi tarafından yapılıyor. 


Taşınmazın köşe noktaları zemine uygulanıyor. Kadastro Müdürlüğünce yapılan büro ve arazi kontrolünden sonra düzenlenen belgeler tescil için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderiliyor.


Bölme işlemi için gerekenler:


1. Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,


2. Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,


3. İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,


4. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.


5. Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası aranır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com