Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Müteahhit sicil numarası

Niteliksiz konut yapımını önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2012 tarihinde itibaren müteahhitlere verilen sicil numarasıdır. Bu numara ile müteahhit tarafından yapılan tüm işlerin niteliği görülebilir.


Müteahhit sicil numarası nedir?


Niteliksiz konut üretimi ve işini yarım bırakan müteahhitler yüzünden zor durumda kalan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren müteahhitlere sicil numarası verilmesini kararlaştırdı.


Müteahhit sicil numarası ile müteahhittin ne iş yaptığı, nasıl yaptığı kontrol edilebilecek ve yaptığı işlerin niteliğine uygun olarak sicilinde bunlar görülebilecek. 16 Aralık 2010 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ve 3194 sayılı İmar Kanunu 28′inci maddesi doğrultusunda 1 Ocak 2012′den itibaren inşaat sektörüne yeni bir tanım getirildi. Bu yönetmeliğe göre; 500 metrekarenin üzerinde her türlü ruhsata tabii inşaat işlerini yapanların yapı müteahhidi olarak tanımlanacak.


Müteahhit sicil numarası nasıl alınır?


1.http://cevresehircilik.gov.tr adresinde karşınıza çıkan ekranın, sağ tarafında bulunan “uygulamalar” başlığına girilir.

2.YAMBİS ekranından “Müteahhittanımla” bölümündeki form doldurulur.

3.Doldurulan formun çıktısı alındıktan sonra, “Yetki Belgesi Numarası” bölümüne girilip burada yer alan form da doldurulur ve çıktısı alınır.

4.Bu işlemler yapıldıktan sonra,

-Kayıtlı olduğu meslek odasından kayıt belgesinin müracaat yılı içinde alınmış aslını,

-Tüzel kişi ile şirket sözleşmesinin yayınladığı sicil gazetesi (ONAYLI.)

-Yetki Belgesi numarası çıktısı şirket kaşeli ve imzalı

Olmak şartı ile “YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU” da alarak, şirket yetkili müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.


Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası başvurusunda hangi belgeler gereklidir?


1.Geçici müteahhitlik için

-Kimlik Fotokopisi

-Başvuru Formu

-Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 250 TL]


2.Gerçek kişi için

-Başvuru Formu

-Kimlik Fotokopisi

-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti)

-Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 250 TL]


3.Şirketler için

-Başvuru Formu

-Şirketin Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti)

-Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

-Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

-Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )

-Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)

-Ortakların kimlik fotokopileri

-Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 250 TL]

Adi ortaklık için

-Kişilerin kimlik fotokopileri

-Başvuru formu

-Ticaret odası kayıt belgesi

-Ortaklık sözleşmesi (aslı)

-Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 250 TL]


Müteahhit yetki belgesi numarası almak için dilekçe örneği:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………………..

Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasını öğrenmek istiyorum, verilmemiş ise Yetki Belgesi Numarasının verilmesi hususunda,

 

Gereğini arz ederim.

                                                                                        ……/……/ 20….

                                                                                         Firma Kaşesi

Yetkilinin adı soyadı İmzası

 

ADRES  :

……………………………………

……………………………………

 

 

Şirket Ortakları

 

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO PAY ORANI BİLGİ  

 

Şirket Müdürü   :…………………………………..              ……   T.C. Kimlik  No:………………….

 

Firma Yambis Sorumlusu:………………………………   T.C. Kimlik  No:………………….

 

Firma vergi  No:…………………………………………

 

EKLER

Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasını verilebilmesi için İstenen Belgeler

Gerçek Kişi ise;

1- Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu,

2- Kayıtlı olduğu Meslek Odasından alınmış  "Oda Kayıt Belgesi" nin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği.

3-Varsa Nüfus cüzdan fotokopisi

Tüzel Kişi ise;

1- Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu,

2- Ortakların kayıtlı olduğu Meslek Odasından alınmış "Oda Kayıt Belgesi" nin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği, 3- Şirket sözleşmesinin  yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti.                                                                                     

4-Varsa Nüfus cüzdan fotokopileri

5-Varsa Vergi Levhası fotokopisi