Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Müteahhit yetki belgesi iptali nasıl kaldırılır?

Müteahhitin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi gibi durumlarda yetki belgesi numarası iptal ediliyor. Peki, müteahhit yetki belgesi iptali nasıl kaldırılır?Müteahhiy yetki belgesi numarası; Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,


Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,


Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl süre ile Bakanlıkça iptal ediliyor.


Bunun dışında, üç defa idarî para cezası alması halinde, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, yetki belgesi numarası bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal ediliyor.


Peki, müteahhit yetki belgesi iptali kaldırılır mı? Müteahhit yetki belgesi iptali nasıl kaldırılır?


Yetki belgesi numarası iptalinin kaldırılması

Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yasaklılık süresinin sona ermesi veya iptalin gerekçesi olan sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi halinde, dilekçe ile Müdürlüğe müracaat edip iptalin kaldırılmasını ve yetki belgesi numarasını kullanmasına izin verilmesini talep edebilir.


Müdürlük, talebi inceleyerek, yasaklılık süresinin dolduğu veya iptalin gerekçesi olan sorumluluklarının gereğini yerine getirdiği anlaşılan yapı müteahhidinin yetki belgesi numarasına ilişkin iptalin kaldırılmasını elektronik ortamda Bakanlığa bildirir. 


İptalin kaldırılmasının Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde; önceki numaranın kullanılmasına elektronik ortamda izin verilir, yazılı olarak veya elektronik ortamda Müdürlükçe müracaat sahibine bildirilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com