Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Müteahhite verilen vekaletname örneği!

Müteahhitin inşaat çalışmalarını yapabilmesi için arsa sahibinden vekaletname alması gerekiyor. İşte müteahhite verilen vekaletname örneği..


Bir arsa üzerinde inşa edilecek yapı için müteahhit ile anlaşma sağlanabiliyor. Arsa sahipleri ile müteahhit arasında yapılan anlaşmaya istinaden kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanıyor. 


Ayrıca müteahhitin inşaat çalışmalarını yapabilmesi için arsa sahibinden vekaletname alması gerekiyor.


Arsa sahibi tarafından müteahhit firmaya veya firma yetkilisine sözleşmeye konu arsa üzerinde konut yapılabilmesi için üçüncü kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil ettiğini gösteren taraflarca imzalanmış belge, müteahhit vekaletnamesi oluyor. 


Peki, müteahhite verilen vekaletname nasıl olmalı? Müteahhite verilen vekaletnamede neler yazmalı?  


Müteahhide verilen vekaletname ile, müteahhit yalnız kendisine yetki verilen hususlarda işlem yapabiliyor. Buna karşın, vekalet müteahhide arsa sahibinin isteği, onayı ve menfaatleri dışında işlem yapmaya izin vermiyor.


Arsa sahibinin vekaletnameyi noter huzurunda imzalamadan önce okuması ve itiraz ettiği hususları vekaletnameden çıkarması, ileride yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçebiliyor. Müteahhite verilen vekaletname örneği aşağıda sıralanıyor:


Müteahhite verilen vekaletname örneği


Sözleşmede belirtilen müteahhit firma yetkilisini ve yetkilendireceği kişi ve kuruluşları adıma kayıtlı ...................... ili ............. ilçesi .......... ada ....... Parsel Arsa içerisine inşaat yapmaya, inşaat yapımı esnasında tüm kamu ve özel kuruluşlardan gerekli izinleri almaya , bu izin  ve olurlar için müracaat etmeye, harç ve giderlerini ödemeye, şikayet ve müracaatta bulunmaya,Vergi dairesine ait alacak ve borçlarının ödenmesine ve tahsiline, Bil cümle kurum ve kuruluşlardan evrak almaya, evrak vermeye, Elektrik, Doğalgaz, Su, Kanalizasyon idarelerine müracaat etmeye edilen müracaatların sonucunu almaya, arsa ile ilgili şahsıma ait satış,hibe hariç ifraz etmeye, terk etmeye, birleştirme işlemlerine , sözleşme süresi dahilinde arsayı dilediği gibi kullanmaya arsanın dilediği bölümünü şantiye alını olarak kullanmaya, Arsa üzerinde yapılacak konutun yapı kullanım izinlerini almaya, yapı kullanım izni, iskan alımı süresince bil cümle kişi ve kuruluşlara müracaata, Yapı denetim kuruluşu ile Arsa sahibi adına sözleşme yapmaya  veya dilediği bir  kişi veya kuruluşu vekil tayin etmeye yetkilendirilmiştir.


Taraflar

İmzaIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com