Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Müteahhitin sorumluluğu ne zaman biter?

Arsa sahipleri müteahhit ile anlaşarak burada bina inşa etmeleri için kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayabiliyor. Peki, müteahhitin sorumluluğu ne zaman biter?


Müteahhitin sorumluluğu ne zaman biter?


Arsa sahipleri müteahhit ile anlaşarak burada bina inşa etmeleri için kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayabiliyor. Bu sözleşme ile yapıda kat karşılığında müteahhitin yapacağı yapının özelliklerine ve iş sürecine ilişkin esaslar belirleniyor.


Bina inşa edildikten sonra kimi zaman sözleşmeye aykırı durumlar tespit edilebiliyor. Müteahhit eksik veya yanlış inşaatta bulunabiliyor. Bu gibi durumların tespiti halinde müteahhite karşı dava açılabiliyor. 


Peki, müteahhitin sorumluluğu ne zaman biter? Müteahhit apartmandan kaç yıl sorumludur?


Müteahhitin ayıplı mal teslimi sorumluluğu ve müteahhit sorumluluk süresi ile ilgili esaslar Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhitin ayıplı mal teslimi sorumluluğu 5 yıl oluyor.


Ayıp sebebiyle sorumluluk


a. Ayıbın belirlenmesi

MADDE 474- İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır.


Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.


b. İşsahibinin seçimlik hakları

MADDE 475- Eserdeki ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumlu olduğu hâllerde işsahibi, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:


1. Eser işsahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden dönme.


2. Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme.

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere, eserin ücretsiz onarılmasını isteme.


İşsahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.


Eser, işsahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa işsahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz.


c. İşsahibinin sorumluluğu

MADDE 476- Eserin ayıplı olması, yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, işsahibinin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple işsahibine yüklenebilecek olursa işsahibi, eserin ayıplı olmasından doğan haklarını kullanamaz.


d. Eserin kabulü

MADDE 477- Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder.


İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır.


Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa işsahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek zorundadır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır.


e. Zamanaşımı

MADDE 478- Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com