Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Muvazaa nedir?

Muvazaalı olduğu tespit edilen satışlar iptal ediliyor. Muvazaa nedir? Muvazaalı satış nasıl olur?


Muvazaa nedir?


Muvazaa, gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlem olarak tanımlanıyor.


Borçlu bir kimsenin sahip olduğu evin borcundan dolayı satılmaması için, para ödemesi söz konusu olmamakla birlikte evi tapuda bir başka kimseye satmış gibi göstermesi muvazaa kapsamına giriyor.


Buna karşın muvazaalı olduğu tespit edilen satışlar iptal ediliyor. Yargıtay’ın 16.06.2010 tarih ve E. 2010/1-275; K. 2010/327 sayılı kararı kapsamında; muvazaalı sözleşmenin hükümsüz olduğu görüşü şu şekilde;


Muvazaalı satış iptali..

Bir kimsenin; mirasını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği, tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklanmış olduğunun gerçekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçıların, görünürdeki satış sözleşmesinin BK’nun 18. Maddesine dayanarak muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de şekil koşullarından yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabilirler ve bu dava hakkının geçerli sözleşmeler için söz konusu olan Medeni Kanunun 507 ve 603. Maddelerinin sağladığı haklara etkili olmaz. Dava için muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi ile başvuru yapılır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com