Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Muvazaalı satış davası kime karşı açılır?

Muvazaalı satışın iptal edilmesi için dava açılabiliyor. Peki, muvazaalı satış davası nasıl açılır? Muvazaalı satış davası kime karşı açılır?


Muvazaalı satış davası kime karşı açılır?


Tarafların 3. kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan, aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir sözleşme yapmaları halinde muvazaalı satış gerçekleşmiş oluyor.


Muvazaalı satışın iptal edilmesi için dava açılabiliyor. Peki, muvazaalı satış davası nasıl açılır? Muvazaalı satış davası kime karşı açılır?


Muris muvazaası davası miras bırakanın ölümünden sonra açılabiliyor. Bu dava satın alan kimseye karşı tapunun iptali için açılabiliyor.


Dava için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat ediliyor. Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabiliyor.


Muvazaalı satış davası dilekçe örneği:


...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI             :

VEKİLİ             :

DAVALI             :


KONU               : Tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden ibarettir.


DAVA DEĞERİ       : … TL


AÇIKLAMALAR       :

1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni haberdar olmuştur.


2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen Müvekkilin miras bırakan annesi  oldukça düşük bir  bedelle mal kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER        : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederiz. .../…/…


Davacı Vekili

Av.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.comÖnerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları