Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Narmanlı Han davası

Narmanlı Han'ı, Yapı Kredi Koray GYO 2001'de almıştı. 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmayınca 27 vâris dava açarak hisselerini geri aldı. Narmanlı Han davası 19 Aralık 2013 tarihinde sonuçlandı. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin Narmanlı Han davası sulh yoluyla sonuca bağlandı. Söz konusu gayrimenkulün hisseleri davacı olan taraflara eşit oranda devredildi.


Narmanlı Han davası
Narmanlı Han


Narmanlı Han davası nasıl başladı?

Beyoğlu'ndaki Narmanlı Han'ı 2001'de alan Yapı Kredi Koray, restorasyona başlayamayınca Han'ın 27 varisi davayı kazandı. 1880'li yılların sonunda Rus Elçilik binası olarak inşa edilen Beyoğlu'ndaki tarihi Narmanlı Han paylaşılamıyor.

Sabah Gazetesi’nin 25 Kasım 2011 tarihli ve Dilek Taş imzalı haberine göre; Yapı Kredi Koray'ın 2001'de Narmanlı ailesinden yüzde 25 hissesini almasının ardından 10 yıldan bu yana restorasyon projesine başlayamaması üzerine mülkün varisleri şirkete dava açtı.

Han'ın 27 varisi açtıkları davayı geçtiğimiz hafta kazanarak Yapı Kredi Koray'dan Han'ın hisselerini geri aldılar. Yapı Kredi Koray'ın tarihi Han'ı restore etmek için hazırladığı restorasyon projesi 2002'de Anıtlar Kurulu'ndan onay almasına rağmen sivil toplum kuruluşlarının itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle başlayamamıştı.

Şirket o tarihten bu yana projeyi gerçekleştiremeyince Narmanlı Han'ın 27 varisi 'gayrimenkul hissesi karşılığında inşaat yapımı ve satış vaadi sözleşmesinin feshi' için açtıkları davayı kazandı. Yapı Kredi Koray'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ise "Avukatlarımız temyiz işlemi için gerekli hukuki işlemlere başlamış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.


Yapı Kredi Koray'ın Narmanlı Han davası nasıl sonuçlandı?

Emlakkulisi.com’da 19 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan habere göre; Yapı Kredi Koray GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:


31.12.2012  tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen; İstanbul Beyoğlu, Asmalımescit mevkii, İstiklal Cad. 310 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkulde kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/362 E. sayılı dosyası ile görülmekte ve Yargıtay aşamasında süren davada ; Davacılar  ile uyuşmazlığın sulh yoluyla sona erdirilmesi hususunda anlaşılmış ve  davalı konumunda olan Şirketimiz adına kayıtlı  15/100 (540/3600) hissenin tamamının   eşit oranında davacılar   Eteksan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ve  Erkul  Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.'ye toplam 4.600.000.- (Dörtmilyonaltıyüzbin) TL + KDV (KDV dahil 5.428.000 TL) bedelle devredilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu  hissemizle ilgili 2012 ve 2013 yıllarında yapılan en son iki  ekspertiz raporunda  verilen değerler ise sırasıyla KDV hariç 7.300.000  TL  ve 10.490.000 TL (KDV dahil 8.614.000 TL ve 12.378.200 TL) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu hissenin Vergi Usul Kanununa göre defter değeri 4.585.547 TL ve Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine göre  defter değeri ise  4.397.727 TL'dir.
Hisselerimizin sulh yolluyla anlaşılarak devredilmesi neticesinde Vergi Usul Kanununa göre  14.453  TL  kar  ve Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine göre  ise  202.273 TL kar yapılmıştır.

Taraflar mevcut davanın  sulh yoluyla sona erdirilmesi neticesinde, Davalı taraf olarak davaya konu olan  Beşiktaş 11. Noterliği'nin 25.05.2001 tarih ve 32043 Y. no.lu "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Hissesi Karşılığında İnşaat Yapımı ve Satış Vaadi Sözleşmesi"nin feshine ve feshedilen sözleşme kapsamında satın almış olduğu hisselerimizin yukarıda belirtilen bedelle devredilmesine konusunda anlaşmış olup , Narmanlı Han konusundaki davayla ilgili  tüm alacak, hak ve taleplerinden karşılıklı olarak feragat etmişlerdir.

Bu hisse devri işlemi; SPK'nın III-48.1 ''Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin'' 37.maddesinin ikinci   fıkrası çerçevesinde yapılacak ilk  Genel Kurul Toplantısının gündemine alınıp, konu ile ilgili ortaklara bilgi verilecektir.


Narmanlı Han’da Yapı Kredi Koray GYO’nun kaç TL’lik hissesi var?

Yapı Kredi Koray GYO’nun KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

06.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TAŞINMAZIN YAPI KREDİ KORAY G.Y.O. A.Ş. HİSSESİNE
(540/3600) AİT PİYASA DEĞERİ (KDV Hariç)
10.490.000.-TL
(Onmilyondörtyüzdoksanbin.- Türk Lirası) 

06.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TAŞINMAZIN YAPI KREDİ KORAY G.Y.O. A.Ş. HİSSESİNE
(540/3600) AİT PİYASA DEĞERİ (KDV Dahil)
 
12.378.200.-TL
(Onikimilyonüçyüzyetmişsekizbinikiyüz.-Türk Lirası)
 
6.112.400.USD
(Altımilyonyüzonikibindörtyüz - Amerikan Doları) 


Narmanlı Han’ın tarihçesi nedir?

Narmanlı Han'ın tarihçesi hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!


Narmanlı Han nerede?


Adres: Asmalımescit Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 180, Beyoğlu / İstanbul