Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Noter harçları 2017!

2016 yılında uygulanacak noter harçları, 75 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile dün açıklandı. İşte noter harçları 2017..


2016 yılında uygulanacak noter harçları, 75 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile dün Resmi Gazete'de açıklandı.


Taşınmaz mallar ile ilgili olarak imzalanan sözleşmelerin noterde onaylatılması halinde, belli oranlarda ödeniyor. Örneğin gayrimenkul satış vadi sözleşmesi, kira sözleşmesi gibi.


2017 yılında uygulanacak noter harçları 78 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile açıklandı.


Noter harçları 2017


I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)


Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (65,40 TL)'den az, (33.607,10 TL)'den çok olamaz.


2. Emanet harçları:

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)


Harç miktarı (4,60 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. 

Yıl kesirleri tam itibar olunur.


3.Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)


Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.


4.Vekaletnameler:

a) Vekaletnamelerde beher imza için 13,30

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com