Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Nurol Park - Eski Hürriyet Gazetesi binası arsası - Güneşli

Nurol GYO tarafından 27 Ocak 2012’de peşin 127 milyon 500 bin dolara satın alınan 58 bin 609,45 metrekare büyüklüğündeki arsadır. İstanbul’un Avrupa yakasındaki Güneşli’de Basın Ekspress Yolu üzerindeki arsada daha önce Hürriyet Gazetesi’nin bulunduğu Doğan Holding’e ait Hürriyet Medya Towers binası bulunuyordu. Nurol GYO, arsa üzerinde Nurol Park projesini hayata geçirdi.Nurol Park - Eski Hürriyet Gazetesi binası arsası - Güneşli

Nurol Park - Eski Hürriyet Gazetesi binası arsasıNurol GYO, Hürriyet Gazetesi’nin eski binasının arsasına ne zaman talip oldu?


Hürriyet Gazetecilik tarafından satışa çıkarılan Hürriyet Gazetesi binasına Nurol GYO, 26 Ocak 2012 tarihinde talip oldu


Hürriyet Medya Towers olarak tanınan 4 adet parselin satın alınması ile ilgili görüşmelere başlanması üzerine Nurol GYO, Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklamayı yaptı:


“Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. yönetim binasının da (şirket merkezinin) içerisinde bulunduğu ve kamuoyunda Hürriyet Medya Towers olarak bilinen; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 245DS14B Pafta, 3153 Ada, 7 Parsel - İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 245DS14B Pafta, 3153 Ada, 8 Parsel - İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 245DS14B Pafta, 3153 Ada 10 Parsel - İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 1 Pafta, 14 Parsel olmak üzere, toplam alanı 58.609,45 metrekare olan 4 adet gayrimenkulün satın alınması hususunda Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile görüşmeler başlamış ve yüksek oranda bir mutabakat çerçevesinde ilerlemektedir.”Nurol GYO, arsayı ne zaman ve kaç milyon dolara aldı?


Hürriyet Gazetecilik, 27 Ocak 2012 tarihinde Hürriyet Medya Towers binasını 127 milyon 500 bin dolara Nurol GYO'ya sattığını açıkladı


Hürriyet Gazetecilik, Hürriyet Medya Towers Binasını 127.500.000 dolara Nurol GYO'ya sattı. KAP’a yapılan açıklama şöyle:


“Şirketimiz ile Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında bir kısım gayrimenkulerimizin satışı konusunda, yapılan görüşme ve pazarlıklar sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre; 


-İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Pafta No:245DS4b, Ada No:3153, Parsel No:10'da kayıtlı 31.224 m2,45 dm2; A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A12, A14, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 kargir işyeri niteliğindeki Şirket merkezimizin de içinde bulunduğu gayrimenkulün (Hürriyet Medya Towers)  92.728.139,-USD,


-İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Pafta No:1, Parsel No:14'de kayıtlı 16.973.00 m2, kargir fabrika ve müştemilatı niteliğindeki gayrimenkulün 24.071.704,-USD,


-İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Güneşli Çiftliği Mevkii,  Pafta No:1, Parsel No:23'da kayıtlı, 5.197 m2, tarla niteliğindeki gayrimenkulün 5.915.597,-USD,


-İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Köyü, Pafta No:245DS4B, Ada No:3153, Parsel No:7'de kayıtlı 5.215 m2, tarla niteliğindeki gayrimenkulün 4.784.560,-USD,


olmak üzere; 17.500.000,- Amerikan Doları peşin [tapu devir tarihinde ödenmek suretiyle]; kalanı 06.03.2012 tarihinden başlayarak, her ay eşit taksitlerle 32 ayda ödenmek, taksit ödemeleri sonrasında kalan bakiyelere %3,5 oranında faiz tatbik edilmek suretiyle, toplam 127.500.000,- Amerikan Doları bedel üzerinden satılması hususunda mutabakat sağlanmıştır.


Söz konusu gayrimenkuller en geç 01.07.2012 tarihine kadar alıcıya teslim edilecek olup, teslim tarihine kadar alıcıya herhangi bir kira veya benzeri kullanım bedeli ödenmeyecektir.


Bahsi geçen gayrimenkullerin satışı sonrasında, yasal kayıtlarımızda bugün itibariyle yaklaşık 139.250.573,-TL tutarında "gayrimenkul satış karı" (%75 Kurumlar Vergisi istisnasına tabidir) oluşacağı hesaplanmakta olup [tapu devrinde TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak yeniden hesaplanacaktır]; sözkonusu gayrimenkullerin satışı işleminin SPK düzenlemeleri doğrultusunda UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza etkisi ise finansal tablolarımızda ayrıca yer alacaktır.


Gayrimenkul satış karının vergiden istisna olan kısmı gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyecek, satışı takiben pasifte özel bir fon hesabına alınacaktır.”Nurol GYO, Hürriyet Medya Towers'ın tapusunu ne zaman ve kaç milyon dolar peşin parayla aldı? 


Nurol GYO, 127 milyon 500 bin dolara satın aldığı Hürriyet Medya Towers'ın tapu devrinin tamamlandığını 1 Şubat 2012 tarihinde duyurdu.


Nurol GYO tarafından KAP’a yapılan açıklama şöyle:


“Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. yönetim binasının da (şirket merkezinin) içerisinde bulunduğu ve kamuoyunda Hürriyet Medya Towers olarak bilinen;


İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Pafta No:245DS4b, Ada No:3153, Parsel No:10'da kayıtlı 31.224 m2,45 dm2; A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A12, A14, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 kargir işyeri niteliğindeki,


İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Pafta No:1, Parsel No:14'de kayıtlı 16.973.00 m2, kargir fabrika ve müştemilatı niteliğindeki;


İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Güneşli Çiftliği Mevkii,  Pafta No:1, Parsel No:23'da kayıtlı, 5.197 m2, tarla niteliğindeki,


İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Köyü, Pafta No:245DS4B, Ada No:3153, Parsel No:7'de kayıtlı 5.215 m2, tarla niteliğindeki,


toplam alanı 58.609,45 metrekare olan 4 adet gayrimenkulün satın alınması hususunda Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile görüşmeler neticesinde tüm şartlar üzerinde mutabakat sağlanmış olup ilgili gayrimenkuller 27.01.2012 tarih ve 145 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden 27.01.2012(bugün) tarihi itibariyle Şirketimiz Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satın alındığı duyurusu 27.01.2012 tarihi itibariyle KAP'a bildirilmiş olup, 01.02.2012 (bugün) itibariyle de ilgili gayrimenkullerin tapu devirleri Nurol GYO adına tamamlanmıştır. Söz konusu tapular üzerinde herhangi bir şerh ve ipotek bulunmamaktadır.


Daha öncesinde belirtilmiş olduğu üzere, söz konusu gayrimenkullerin satın alım sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 17.500.000.-USD tutarında peşinat tapu devri sırasında ödenmiştir.”Hürriyet Medya Towers'tan elde edilen 127 milyon 500 bin dolar nasıl değerlendirilecek?


Hürriyet Gazetecilik, 14 Şubat 2012 tarihinde yaptığı açıklama ile Nurol GYO'ya sattığı Hürriyet Medya Towers ve arsalardan elde ettiği 127.500.000 doları hesaplara katmadan ayrı bir fon aracılığı ile değerlendireceğini kaydetti.

Duyuru şöyle:  


“Şirketimizin bir kısım gayrimenkullerinin Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satışı neticesinde oluşan "gayrimenkul satış karı"nın,pasifte özel bir fon hesabında takip edileceğine ilişkin yönetim kurulu kararı 14.02.2012 tarihinde alınmıştır.


Yönetim Kurulumuzun, 30.01.2012 tarih ve 2012/07 sayılı toplantısında satışına karar verilen ve 01.02.2012 tarihinde tapu devri tamamlanan 4 adet gayrimenkulün, satışı neticesinde, yasal kayıtlarımızda 137.210.372,94 TL "gayrimenkul satış karı" oluştuğu görülerek, sözkonusu "gayrimenkul satış karı"nın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanan kısmının (%75'i), Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte özel bir fon hesabına alınmasına karar verilmiştir.”HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ [] 14.02.2012 11:18:41


Maddi Duran Varlık Satımı

Ortaklığın Adresi: Hürriyet Medya Towers, Güneşli 34212 Bağcılar/İstanbul

Telefon ve Faks No.: Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 6770182

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:

Tel: 212 449 60 30 Faks: 212 6770892

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?: Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 17.08.2011 , 25.01.2012 , 27.01.2012, 31.01.2012, 02.02.2012

Özet Bilgi: Gayrimenkul satış karının ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin yönetim kurulu kararı

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği: Arsa ve bina

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 58.609,45 m2

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 30.01.2012

Toplam Satış Bedeli: 127.500.000,-Amerikan Doları [vade farkı hariçtir]

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%): 40,9

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%): 13,4

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%): 51,9

Satış Koşulları: 17.500.000,- Amerikan Doları peşin [tapu devir tarihinde ödenecektir]; kalanı 06.03.2012 tarihinden başlayarak, her ay eşit taksitlerle 32 ayda ödenmek, taksit ödemeleri sonrasında kalan bakiyelere %3,5 oranında faiz tatbik edilmek suretiyle

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih: 01.02.2012

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi: Kaynakların verimli kullanılması. Faaliyetimize önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı: 137.210.372,94-TL

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği: Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanan söz konusu gayrimenkul satış karının vergiden istisna olan kısmı (%75'i), Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte özel bir fon hesabına alınacaktır.

Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 14.02.2012

Karşı Taraf: Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği: İlişkili taraf değildir

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi: Pazarlık usulü ile belirlenmiştir

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Yoktur

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni: Satış değeri, pazarlık usulü ile belirlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : Yoktur

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:Değerleme raporu yoktur, satış değeri pazarlık usulüyle belirlenmiştir.


EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin bir kısım gayrimenkullerinin Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satışı neticesinde oluşan "gayrimenkul satış karı"nın,pasifte özel bir fon hesabında takip edileceğine ilişkin yönetim kurulu kararı 14.02.2012 tarihinde alınmıştır.


Yönetim Kurulumuzun, 30.01.2012 tarih ve 2012/07 sayılı toplantısında satışına karar verilen ve 01.02.2012 tarihinde tapu devri tamamlanan 4 adet gayrimenkulün, satışı neticesinde, yasal kayıtlarımızda 137.210.372,94 TL "gayrimenkul satış karı" oluştuğu görülerek, sözkonusu "gayrimenkul satış karı"nın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanan kısmının (%75'i), Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte özel bir fon hesabına alınmasına karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Nurol GYO, Hürriyet'in arsasına yapılacak projeyi nasıl açıkladı?


Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç, 21 Şubat 2012 tarihinde yaptığı açıklamada, “Hürriyet Medya Towers binasını sözleşme gereği 1 Temmuz 2012'de boşaltacaklar ve alana biz gireceğiz. Binayı yıktıktan sonra yüzde 85'i konut, yüzde 15 ticari alan şeklinde ayrılacak projemizi gerçekleştireceğiz.” dedi


Nurol GYO, şimdi de Hürriyet Medya Towers binasının olduğu araziye yüzde 85 oranında konut, yüzde 15 oranında ticari ünite yapacaklarını açıkladı. Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç, www.emlakkulisi.com'a yaptığı özel açıklamada; “Hürriyet Medya Towers binasını sözleşme gereği 1 Temmuz 2012’de boşaltacaklar ve alana biz gireceğiz. Binayı yıktıktan sonra yüzde 85’i konut, yüzde 15 ticari alan şeklinde ayrılacak projemizi gerçekleştireceğiz. Konutları, Eylül-Ekim aylarında satışa sunmayı düşünüyoruz” dedi.


Yeni projenin isminin henüz belirlenmediğini ifade eden Aykaç, “Basın Ekspres Yolu bildiğiniz gibi İstanbul’un gözde bölgelerinden biri. Hürriyet Medya Towers'ın arazisi toplam 59 bin metrekarelik 4 parselden oluşuyor. Binanın boşaltılmasını takiben mimar seçimi yaparak projelendirme sürecini başlatmış olacağız. Projeye isim henüz konulmadı” diye konuştu.Hürriyet gazetesi, Nurol GYO'nun aldığı binaya  ne zaman veda etti?


Hürriyet ekibi, 16 Temmuz 2012 tarihinde Doğan Grubu tarafından Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na satılan Hürriyet Medya Towers'a veda ettiNurol Park - Eski Hürriyet Gazetesi binası arsası - GüneşliNurol GYO'nun aldığı Hürriyet Medya Towers'ta yıkım ne zaman başladı?


Nurol GYO'nun 127 bin 500 dolara aldığı Hürriyet Medya Towers'ta yıkım ruhsatı alındı, yıkım çalışmaları 2 Kasım 2012’de başladı...


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın açıklaması şu şekilde;


“Bağcılar, Kirazlı Mahallesi, 3153 Ada, F21C22A1C-2D Pafta 14 Parsel'de bulunan ve kamuoyunda Hürriyet Medya Towers olarak bilinen komplekse ait yıkım ruhsatı alınmış olup, yıkım çalışmaları başlatılmıştır.”Nurol GYO, Hürriyet Medya Towers projesini ne zaman tanıttı? 


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Basın Ekspress Yolu arsası üzerinde inşa edeceği Hürriyet Medya Towers projesini 22 Mayıs 2013 günü tanıttı


Hürriyet Gazetesi'nin Basın Ekspress Yolu'ndaki arsa üzerinde inşa edilecek yeni projenin alanı 55 bin metrekare olarak belirlendi. Hayata geçirilecek proje dahilinde arsaya rezidans inşa edilecek. 


Nurol GYO Basın Ekspres Yolu projesinin ismi Nurolpark oldu. Nurolpark Güneşli'de Hürriyet Medya Towers arazisi üzerinde, 59 bin metrekare inşaat alanına sahip.


Nurol GYO, ‘Hayat Yeşermek İster’ sloganıyla İstanbul’un yıldızı parlayan merkezi Güneşli’de Nurol Park projesini başlattı. Projenin metrekaresi 2 bin 900 liradan başlıyor...


Nurol Park'ta ‘loft', ‘rezidans' ve ‘tower' olmak üzere üç farklı konseptte ihtiyaca uygun metrekarelerde 1.118 konut bulunacak. Projede konutların yanı sıra 24.000 m²   açık hava yaşam vadisinde 70'e yakın cafe ve mağaza, ayrıca 20.000 m²  alana sahip ofis bloğu ve otel yer alacak.


Geleceğin yaşam tarzını, özellikle de metropol ihtiyaçlarını doğru okuyan ve projelerini ‘Hayata Yatırım' anlayışıyla yürüten Nurol GYO, ‘Hayat Yeşermek İster' sloganıyla İstanbul Güneşli'deki karma projesi Nurol Park'ı tanıttı. 55.000 m² alan üzerine inşa edilecek Nurol Park projesinde toplam 1.118 konut, 70'e yakın sokak mağazasının yanı sıra 20.000 m²  alana sahip ofis bloğu ve otel yer alacak. Nurol Park'ta 154 rezidans, 84 loft ve 880 tower dairesi olacak. Projede 1+1'den 4+1'e kadar farklı alternatiflerde her zevke ve ihtiyaca uygun konutlar bulunacak.

Hürriyet Medya Towers'ın bulunduğu araziyi 127,5 milyon dolara satın alan Nurol GYO, proje için toplam 340 milyon dolar yatırım yapacak. Nurol Park, metrekaresi 2.900 TL'den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu. Projenin tüm fonksiyonlarıyla 2016'nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. 


Nurol Park Güneşli projesi, Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç'ın ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.Nurol Park’ta son durum nedir?


Nurol GYO, yükselen talep sebebiyle mevcut otel projesini 16 Aralık 2013 itibariyle konuta çevirme kararı aldı. Genel Müdür Musa Aykaç, bin 118 olan konut sayısının bu sayede bin 418’e ulaşacağını, bu projelerde Anadolu’dan gelen taleplerin de dikkat çekmeye başladığını söyledi...Nurol Park - Eski Hürriyet Gazetesi binası arsası - GüneşliEski Hürriyet binasının da bulunduğu araziye mahalle pazarı şeklinde AVM, konut, otel ve ofis inşa eden Nurol GYO, 5 ayda 400 konut sattı. Yükselen talep sebebiyle mevcut otel projesini de konuta çevirme kararı aldıklarını açıklayan Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç, bin 118 olan konut sayısının bu sayede bin 418’e ulaşacağını açıkladı. Şirket, Nurol Park projesini mayısta satışa çıkarmıştı. İnşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü, teslimi 2016’da gerçekleştireceklerini kaydeden Musa Aykaç, “Bu hızla bütün satışları inşaatın ortasına geldiğimizde bitirmiş olacağız.” dedi. Satılan konutların 20’sini Türk  cumhuriyetleri vatandaşlarına sattıklarını, toplamda 40 olan Nurol GYO çalışanlarının 30’unun da bu projeden daire aldığını vurgulayan Aykaç, “Özellikle Anadolu’da zenginleşen aileler yatırım amaçlı daireler almaya başladı. Bunlar da satışımızda yer tutuyor.” dedi. Projenin metrekare fiyatı ortalama 4 bin liraya geliyor. “KDV bizden” söylemi ile yola çıkan Nurol GYO, bu projesindeki konutların yüzde 80’ini 1+1 ve 2+1 olarak planladı. Proje bittiğinde Nurol Park’ta 5 bin 500 kişinin yaşayacağını söyleyen Aykaç, şu an 100’e yakın kişinin proje inşaatında çalıştığını aktardı.