Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

ÖİB'den 4 ilde 42 gayrimenkulü özelleştirme kararı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'da 1 adet, Muğla'da 1 adet, İstanbul'da 37 adet ve Malatya'da ise 3 adet toplam 42 taşınmazı özelleştiriyor..


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'da 1 adet, Muğla'da 1 adet, İstanbul'da 37 adet ve Malatya'da ise 3 adet toplam 42 taşınmazı özelleştiriyor. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih : 28/12/2016 Karar No : 2016/116

Konu : Maliye Hâzinesine ait taşınmazların özelleştirme

kapsam ve programına alınması

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/11/2016 tarihli ve 7684 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait ekli listede yer alan (Ankara ili 1 adet, Muğla ili 1 adet, İstanbul ili 37 adet ve Malatya ili 3 adet) toplam 42 adet taşınmazın Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.