Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Olumlu miras sözleşmesi nedir?

Miras sözleşmeleri, olumlu miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmeleri olarak sıralanıyor. Peki, olumlu miras sözleşmesi nedir?


Miras sözleşmeleri, olumlu miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmeleri olarak sıralanıyor. Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.


Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.


Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.


Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer. Peki, olumlu miras sözleşmesi nedir?


Olumlu miras sözleşmesi

Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir.


Mirasbırakan, malvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com