Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali!

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile ilgili esaslar ile tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Peki, kanunen ölünceye kadar bakma sözleşmesi nasıl iptal edilir?


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali!


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile ilgili esaslar ile tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor.


Bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşme, ölünceye kadar bakma sözleşmesi oluyor.


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılıyor. Aksi halde bu sözleşme geçerli olmuyor.


Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir. Peki, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nasıl iptal edilir?


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali

Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybediyorsa, bundan yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilirler.


Hâkim, sözleşmenin iptali yerine, bakım borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek üzere, bakım alacaklısının nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine karar verebilir.


Mirasçıların tenkis ve alacaklıların iptal davası açma hakları saklıdır.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com