Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakım alacaklısı, bakım borçlusunun aile topluluğuna katılmış oluyor. Peki, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir? Sözleşme nasıl yapılır?


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım borçlusu ve bakım alacaklısı tarafları bulunuyor. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bakım alacaklısı, bakım borçlusunun aile topluluğuna katılmış oluyor. 


Bakım borçlusu, almış olduğu malların değerine ve bakım alacaklısının daha önce sahip olduğu sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdiği edimleri, bakım alacaklısına ifa etmekle yükümlü oluyor. Peki, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir? 


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.


Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır.


Sözleşmenin şekli

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz.


Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir.


Güvencesi

Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com