Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği!

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre yapılıyor. Peki, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nasıl yapılır? İşte ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği..


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği!


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre yapılıyor. Bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşme; ölünceye kadar bakma sözleşmesi oluyor.


Bu sözleşme, miras sözleşmesi şeklinde yapılıyor. Bu şekilde yapılmayan sözleşmeler geçerli olmuyor. 


Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterli oluyor. 


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


(Medeni K.m.478;Borçlar K.m.515;Noterlik K.m.89)


..............Yılı,.........................Ayının,....................,.........../.........../................


Aşağıda mühür ve imzası bulunan.........................Noteri.....................dairemde çalışırken yanıma gelen ve gösterdiği......................... nüfus dairesinden verilmiş....../..../........ tarih ve .................numaralı nüfus cüzdanına göre .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numaralı evde yazılı...................... oğlu/kızı ..../........./..... tarihinde .................’dan doğma ve halen .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numarada oturan okur yazar ....................ile, gösterdiği nüfus dairesinden verilmiş ......................... nüfus dairesinden verilmiş....../..../........ tarih ve .................numaralı nüfus cüzdanına göre .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numaralı evde yazılı ...................... oğlu/kızı ..../........./..... tarihinde .................’dan doğma ve halen .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numarada oturan okur yazar............................... bana başvurarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılmasını istediler. Her ikisinde ölünceye kadar sözleşme işlemini yapma yeteneklerinin varolduğu gördüm. Yanlarında tanık olarak gelenlerden gösterdikleri nüfus cüzdanlarından, ......... ......................... nüfus dairesinden verilmiş....../..../........ tarih ve .................numaralı nüfus cüzdanına göre .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numaralı evde yazılı ...................... oğlu/kızı ..../........./..... tarihinde .................’dan doğma ve halen .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numarada oturan okur yazar ve yine ... ......................... nüfus dairesinden verilmiş....../..../........ tarih ve .................numaralı nüfus cüzdanına göre .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numaralı evde yazılı ...................... oğlu/kızı ..../........./..... tarihinde .................’dan doğma ve halen .........................ili, .......................ilçesi, ........................Köyü/Mahallesi’nde ...................... numarada oturan okur yazar........................ nın tanıklığa engel bir hallerinin olmadığını gördüm.


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak isteyenlerden bakılacak......................, şu suretle söze başladı: ‘’Maliki bulunduğum ...................................taşınmaz mallarımla,.......................dan oluşan taşınır mallarımı ölünceye kadar bakma kaydıyla .................’ya temlik ettim’’ diye sözünü bitirdi.


Diğer taraf(Bakacak)............................söze başladı:’’Bende bakılacak kimse olan.................................ya ölünceye kadar bakıp gözetmeyi kabul ediyorum...............’’ diye sözlerini bitirdi.


Sözleşme, okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Sonra imza edildi. .......Yılı,.....................Ayının,.................Günü,............/.........../..........


Bakılacak Bakacak NoterYazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini okuduk. Son isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıda adları ve kimlikleri yazılı tanıklara bildiririz. .......Yılı, ..................Ayının,.................Günü,............/.........../..........Bakılacak(Temlik eden) Bakacak(Bakım borçlusu)Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, okunmak üzere bakılacak ........................ile bakacak.................... ya ayrı ayrı verildi. Sözleşmeyi herbiri ayrı ayrı önümüzde okuduktan sonra her ikisi birden bize son isteklerine uygun olduğunu bildirdiklerini ve kendilerini bu işi yapmaya yeterli gördüğümüzü bildiririz. .....Yılı,............Ayının,............Günü,........./......./.......Tanık Tanık

(İmza) (İmza)


Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini temlik eden(Bakılacak)............................., diğer taraf ............................, tanık............................, tanık...................................... ve ben noter tarafından imzalandı. ..................Yılı,............Ayının,............Günü,........./......./.......


(Temlik eden)Bakılacak (Diğer taraf)Bakacak

Tanık Tanık

Noter


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com