Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi!

Ölünceye kadar bakma sözleşmesini imzalamanın taraflara yüklediği sorumluluklar, Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Peki, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hangi hallerde sona erer?


Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi!


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusu ile bakım alacaklısı arasında yapılıyor. Bu sözleşme ile bakım borçlusu karşı tarafa ölünceye kadar bakmayı üstlenmiş oluyor. Bakım alacaklısı ile bunun karşılığında bir malını bakım alacaklısına devrediyor.


Bu sözleşmeyi imzalamanın taraflara yüklediği sorumluluklar, Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahip oluyor.


Peki, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hangi hallerde sona erer? Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi nasıl yapılır?


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iki şekilde feshedilebiliyor. Bunlar, önel verilerek fesih ve önel verilmeksizin fesih olarak karşımıza çıkıyor. 


I. Önel verilerek fesih

Tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, altı ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. 


Bu oransızlığın tespitinde, ilgili sosyal güvenlik kurumunca, bakım borçlusuna verilenin değerine denk düşen anapara değeri ile bağlanacak irat arasındaki fark esas alınır.


Sözleşmenin sona erdirilmesi anına kadar geçen sürede ifa edilmiş edimler, anapara ve faiziyle birlikte değerlendirilerek, denkleştirme sonucunda alacaklı çıkan tarafa geri verilir.


II. Önel verilmeksizin fesih

Sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamı çekilmez hâle gelir veya başkaca önemli sebepler sözleşmenin devamını imkânsız hâle getirir ya da aşırı ölçüde güçleştirirse, taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir. 


Sözleşme bu sebeplerden birine dayanılarak feshedildiği takdirde kusurlu taraf, aldığı şeyi geri verir ve kusursuz tarafa, bu yüzden uğradığı zarara karşılık uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur.


Hâkim, sözleşmenin önel verilmeksizin feshini yerinde bulabileceği gibi, taraflardan birinin istemiyle veya kendiliğinden, aile topluluğu içinde yaşamalarına son vererek, bakım alacaklısına ömür boyu gelir bağlayabilir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com