Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ön ödemeli konut satışı ön bilgilendirme zorunluluğu!

Ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslar, Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenleniyor. Peki, ön ödemeli konut satışı ön bilgilendirme zorunluluğu var mı?Ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslar, Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenleniyor.


Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme, ön ödemeli konut satış sözleşmesi oluyor.


Bu sözleşme imzalanmadan önce, yüklenici tarafından tüketiciye ön bilgilendirme formu vermesi zorunlu oluyor. Ön ödemeli konut satışı ön bilgilendirme formuna ilişkin bilgiler şu şekilde sıralanıyor;


Ön bilgilendirme

(1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce aşağıdaki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur:


a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,


b) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,


c) Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


ç) Varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran,


d) Tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler,


e) Konutun teslim tarihi,


f) Verilecek teminata ilişkin bilgiler,


g) Yapı ruhsatının alınış tarihi,


ğ) Yönetim planına uygun olarak genel giderlere katılıma ilişkin bilgiler.


(2) Yukarıda yer alan bilgileri içeren ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilir.


(3) Birinci ve ikinci fıkradaki bilgilerin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.


(4) Bu madde kapsamında ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya aittir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com