Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Önalım hakkı nedir?

Önalım hakkı, hisseli taşınmaz malların satılması durumunda doğuyor. Önalım hakkı esasları Medeni Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, önalım hakkı nedir?


Önalım hakkı nedir?


Paylı mülkiyete konu olan taşınmaz malın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların aynı sözleşmesel şartlarla bu payın öncelikle alıcısı olabilme yetkisini kendilerine veren hak olarak karşımıza çıkıyor.


Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.


Bu hak, hissedara karşı değil alıcıya karşı dava açılarak kullanılıyor. Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.


Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.


Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir.


Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com