Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Önalım hakkı zamanaşımı!

Hisseli bir taşınmazda bir payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satılması hâlinde, diğer hissedarlar önalım hakkını kullanabiliyor. Peki, önalım hakkı hak düşürücü süre ne kadardır?


Önalım hakkı zamanaşımı!


Hisseli bir taşınmazda bir hissedarın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer hissedarlar önalım hakkını kullanabiliyor.


Önalım hakkının kullanılabilmesi için Yapılan satışın, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilnesi gerekiyor.


Hissedar ise zamanaşımı süresi içerisinde bu hakkını kullanabiliyor. Peki, önalım hakkı hak düşürücü süre ne kadardır?


Önalım hakkı hak düşürücü süre:

Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşüyor.


Yargıtay HGK’ ya göre üç aylık sürenin başlaması için önalım hakkı sahibinin; Satış konusunu, bedelini, ödeme koşullarını ve alıcıyı öğrenmiş olması gerekiyor.


Önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu siciline şerh edilmesi koşulu getirilmiştir. Resmi şekli kural olarak noter yerine getirir. Buna karşılık, böyle bir haktan feragati içermeyen, sadece belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaya yönelik vazgeçmenin herhangi bir yazılı şekilde yapılabileceği, bu vazgeçmenin satıştan önce ya da sonra verilebileceği kabul edilmiştir. 


Böylece önalım hakkından feragati içeren anlaşmalar, feragat eden açısından önemli sonuçlar doğurduğundan resmi yazılı şekle tabi tutulmuş ve tapuya şerh edilme koşuluna bağlanmış iken, belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçmenin adi yazılı şekilde de yapılabileceği öngörülmüştür. 

Ancak bu ikinci halde de, öngörülen yazılı şekil ispat değil geçerlilik şekli olarak düzenlenmiştir. (MK m. 733/f. 2)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com