Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Önalım hakkından feragat sözleşmesi!

Paydaşlar, feragat sözleşmesi imzalayarak, bir satış sırasında paydaşların ön alım haklarını kullanmayacaklarına dair bir garanti isteyebiliyor. İşte önalım hakkından feragat sözleşmesi...


Önalım hakkından feragat sözleşmesi!


Paylı mülkiyete sahip bir taşınmazın satılması durumunda diğer paydaşlar tarafından kullanılan öncelikle satın alma hakkı oluyor.


Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekiyor. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabiliyor.


Kimi zaman paydaşlar kendi aralarında önalım hakkından feragat sözleşmesi imzalayarak, bir satış sırasında paydaşların ön alım haklarını kullanmayacaklarına dair bir garanti isteyebiliyor. 


Önalım hakkından feragat sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.


ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ


…………yılı…………ayının…………günü…./……/……


 

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ……………Noteri …………………………,  …………………adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ……………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen …………………… adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen  (Paydaş – Mirasçı) ………………  ile gösterdiği ………….. verilmiş  ………..gün,……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve …………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan, halen …………………… adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen (Paydaş – Mirasçı) ……………………. birlikte bana başvurarak şufa (önalım) hakkından feragat sözleşmesi düzenlenmesini istediler.[1]


Her ikisinin de bu işlemi yapma  yeteneğinin bulunduğunu ve okur yazar olduğunu, kısıtlı olmadıklarını beyanlarından  anladım.


Yanlarında tanık olarak gelenlerden  ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün, ……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan  ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar ………………………….. ile gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar …………………………… tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte “Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536.maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz” [2] demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım.İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum.

 

Şufa (önalım) hakkından feragat Sözleşmesi yapmak isteyen (Paydaş-Mirasçı) ………………….. şu  suretle söze başladı: “(Bu kısma paydaşın söyledikleri yazılacak)”  diye sözlerini bitirdi.Diğer taraf (paydaş-mirasçı) ………………………. şu suretle söze başladı: “(Bu kısma paydaşın söyledikleri yazılacak)” diye sözlerini bitirdi.


Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra hep birlikte  altı imzalandı,  mühürlendi. …………yılı ………… ayının…………günü…/……/……


 


ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT EDEN      PAYDAŞ-MİRASÇI        NOTER


ADI – SOYADI     ADI – SOYADI          ADI-SOYADI                       


İMZA    İMZA             RESMİ MÜHÜR


 

Yazılan şufa (önalım) sözleşmesini okuduk. Bu sözleşmenin gerçek isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve tanıklar huzurunda beyan ederiz. …………yılı………… ayının…………günü.…/……/……
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com