Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Onaylı kıyı kenar çizgileri değiştirilebilir mi?

Uygun görülen kıyı kenar çizgileri bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer. Peki, onaylı kıyı kenar çizgileri değiştirilebilir mi?


Kıyı kenar çizgisi, deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını ve dar ve yüksek kıyı özelliği gösteren yerlerde ise şev ya da falezin üst sınırı oluyor. 


Orijinal pafta, bu paftadan çoğaltılmış bir takım ozalit pafta, mahallindeki tutanak ve ölçü işlemleri ile ilgili belgeler valiliğe sunulur. Valilik uygun görüşü ile birlikte bu belgeleri ve konu ile ilgili diğer belgeleri Bakanlığa gönderir.


Uygun görülen kıyı kenar çizgileri bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer. Peki, onaylı kıyı kenar çizgileri değiştirilebilir mi?


3621 sayılı kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikte onaylı kıyı kenar çizgisinin değiştirilebileceği hallere açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu yönetmeliğin 9. Maddesinde yer alan “onaylı kıyı kenar çizgileri;


A) kıyı kenar çizgisinin suya düşmesi,

B) mükerrer kıyı kenar çizgisinin bulunması,

C) kıyı kenar çizgilerinin kenarlaşmaması,

Ç)yargı organlarınca kıyı kenar çizgisinin iptali ya da ikinci bir kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi,

D)daha evvel kıyı özelliği göstermediği halde, malzeme alımı sonucunda oluşan su alanları nedeniyle, bu alanları kıyıda bırakacak şekilde tespit edilen kıyı kenar çizgileri, bu su alanlarının deniz, göl veya akarsu ile doğrudan bağlantılı olmadığının kıyı kenar çizgisi tespit komisyonunca belirlenmesi,

Halleri dışında değiştirilemez.” Hükmü doğrultusunda yapılan değişiklik talepleri  Bakanlıkca da uygun bulunması durumunda değiştirilebiliyor.


Ancak, yönetmelikte de açıkça belirtildiği üzere bu haller dışında kıyı kenar çizgileri değiştirilemiyor.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com