Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ortak evin kira gelir vergisi nasıl ödenir?

Ev ve işyerlerinin kiralanmasından elde edilen gelirler "Gayrimenkul sermaye iradı" olarak vergiye konu oluyor. Peki, ortak evin kira gelir vergisi nasıl ödenir?


Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler "Gayrimenkul sermaye iradı" oluyor.


Kira gelir vergisi olarak ifade edilen bu vergi istisna sınırlarından yüksek geliri olanlar tarafından ödeniyor. Bu sınır her sene yeniden belirleniyor.


2016 yılında elde edilen ve bu sene ödenecek gelirler için istisna sınırı konutta 3 bin 800 TL, işyerinde ise 30 bin TL olarak belirlendi.


Veri ödemeleri senede iki eşit taksit halinde yapılıyor. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları oluyor.


Mükellefler vergilerinin ilk taksitini Mart ayında, ikinci taksitini Temmuz ayında ödeyebiliyor. Vergide beyannameler ise 25 Mart'a kadar veriliyor. Peki, bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir?


Ortaklardan her birinin hissesine isabet eden kısmın, ilgili yıl için öngörülen istisna haddini aşması  halinde; hissesine, istisna tutarının üzerinde bir konut kira geliri isabet  eden ortak veya ortaklar bakımından söz konusu konut kira gelirinin beyanı  gerekmektedir.      


Diğer taraftan, ortak veya  ortaklarca beyanname verilmesi durumunda, her bir ortak konut kira gelirlerine  tanınan istisnadan ayrı ayrı faydalanabilecektir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com