Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Osmangazi - Bursa

Bursa’nın merkezi oluşturan Osmangazi, Uludağ’dan Mudanya’ya uzanan büyük bir ilçe. 800 bin nüfusa sahip Türkiye’nin en büyük üçüncü ilçesi olma özelliğine de sahip... Tarihi çarşılar, Ulucami, Hanlar Bölgesi, külliyeler burada.Osmangazi - Bursa
Osmangazi İlçesi, BursaOsmangazi İlçesi nerededir?


Bursa Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara Bölgesinde yer alan bir il merkezidir. Bursa 17 ilçeye sahip olup, bunlar sırasıyla; Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, M. Kemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir'dir. 


Bu ilçelerden Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım Büyükşehir Belediyesi'ni oluştururken 5216 sayılı "Büyükşehir Yasası" kapsamında Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya ilçeleri de Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olmuştur.

Yüzyıllarca sosyal ve ekonomik işleyişin merkezi durumundaki Osmangazi; İzmir, İstanbul, Eskişehir yollarının kesişme noktasında bulunmaktadır. Marmara Denizi'nin güneydoğu ucunda bulunmakta olan Osmangazi Bursa'nın en büyük merkez ilçesidir. Doğuda Gökdere, batıda Nilüfer Deresi ve Mudanya Yolu, kuzeyde Katırlı Dağları, Güneybatısında Uludağ ile Kirazlı yayla, Nilüfer Çayı ve verimli Bursa Ovası'nı içine alan topraklara sınır oluşturan bölgeyi kapsar. Osmangazi - Bursa


Osmangazi’ye ulaşım nasıl sağlanır?


Karayolu İle Ulaşım; İstanbul Karayolu, Ankara Karayolu ve İzmir Karayolu ile sağlanabilir. 


Denizyolu İle Ulaşım; Osmangazi ilçe merkezinden; Mudanya Limanı 31 km, Yalova 74 km, Gemlik 30 km, 

Güzelyalı İDO İskelesi 24 km uzaklıkta bulunmaktadır. 


Havayolu ile Ulaşım : Yenişehir Havaalanı 47 km. uzaklıkta bulunmaktadır.Osmangazi’nin nüfus ve coğrafik özellikleri nelerdir?


Bursa İl geneli itibariyle 2000 yılı nüfusu 2.125.140, yüzölçümü 10.422 km², nüfus yoğunluğu ise km² 'de 204 kişidir. Bursa ülke nüfusunun % 3.1 ini barındırır. 


En büyük ilçe Osmangazi Belediyesi'nin büyüklüğü ise 18054 ha, mücavir alanların büyüklüğü 52729 ha olup, toplam büyüklük yaklaşık 70783 ha'dır.Osmangazi Belediyesi sınırları dahilinde 108 adet mahalle ve 30 adet mücavir alan köyü ile birlikte 2009 yılı TÜİK verilerine göre 747.370 kişi nüfusa ulaşan, sosyal ve ekonomik açıdan merkez konumuyla gündüz nüfusu bir milyonu aşan ilçede; aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu 88 otel, 554 restoran, 9 sinema ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır.


Bununla birlikte ilçede; otomobil yan sanayi, dokuma sanayi, havlu sanayi, trikotaj sanayi, kundura sanayi, tarım araçları sanayi, mobilya sanayi, deri, plastik sanayi, makine ve madeni eşya yapımcılığı, elektrik motoru sanayi, döküm sanayi, marangoz makineleri sanayi, kaynak makineleri sanayi, soba sanayi, bıçakçılık sanayi çok gelişmiştir. Bunların dışında yağ ve un fabrikaları üretim yapmaktadır.


Osmangazi; Bursa'nın ekonomik ve kültürel açıdan en gelişmiş ilçesidir. Eğitim yönünden Türkiye ortalamasının çok üstündedir. Okur yazar oranı. % 99'dur. Osmangazi, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biridir. Türkiye'deki 56 ilden daha büyük olan Osmangazi; tarihi kültürel zenginlikleri, dağı ve kaplıcalarıyla bir turizm kenti, eşsiz tabiatı ve verimli ovasıyla bir tarım kenti ve aynı zamanda endüstriyel tesisleri ve sanayisiyle de bir sanayi ve ticaret kentidir. olması nedeniyle gündüzleri bir milyondan fazla insanı barındırmaktadır.Osmangazi’de gezilecek, görülecek yerler nerelerdir?


Bursa'nın simgesi olan Reşat Oyal Kültürparkı, 500 yılı aşkın ömrüyle doğal anıt sayılan İnkaya Çınarı, Tophane Yamaçları, Ulucami ile Orhan Camii arasındaki geniş alana yayılan Kozahan,1340 yılında Orhan Bey tarafından yaptırılan Emirhan, başta II. Murad ve Cem Sultan'a ait olanlarla birlikte yirmiye yakın türbenin yanı sıra, medrese, okul, imarethane, gusulhane, hamam ve camiden oluşan Muradiye Külliyesi, Hüdavendigar Camii, Osmanlı mimarlığının başlangıç döneminde, çok ayaklı ve çok kubbeli cami planlarının en önemli örneği Ulu Camii, ayrıca Merinos Kent Parkı , Botanik Parkı, Soğanlı Hayvanat Bahçesi, Pınarbaşı Parkı, Soğukkuyu Parkı ve Hamitler Parkı ve Sukay Park adı ile Sukayağı Tesisleri Osmangazi sınırları içerisinde yer alan belli başlı cazibe merkezleridir.

İlçenin en önemli diğer tarihsel anıtları ve yapıtları şunlardır: Bursa Kalesi, Bursa Hisarı, I.Murad Türbesi, Pars Bey Türbesi, Çakır Ağa Hamamı, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Şehzade Mustafa Türbesi, Bedesten, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Osmanlı Evi Müzesi, Kent Müzesidir, Ördekli Kültür Merkezi, Gökdere Medresesi, Irgandı Köprüsü, Haraççıoğlu Medresesi, Karabaş-ı Veli Dergahı, Balibey Hanı, Muradiye Hamamı, Galle Han'dır.Osmangazi’nin tarihçesi nedir?


Araştırmalar sonucunda Bursa ve civarında M.Ö. 4000'li yıllardan itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu saptanmıştır. Fakat yöreye ait kesin bilgiler M.Ö. 700'lere dayanmaktadır. Homeros bölgeden Mysia olarak söz etmektedir. Günümüzde Bursa yöresinde Mysia yerleşmelerini anımsatan iki köy bulunmaktadır. Misi (Gümüştepe) ve Misebolu. Tarihi coğrafyada bölgeye Phrygia denilmektedir. M.Ö. 700'lerde Skyth'lerden kaçan Kimmer'lerin Phygia devletini yıktıkları bilinmektedir. Bursa adı, bu şehri kuran Bithinya Kralı Prussias'dan gelmektedir. M.Ö. 7. yüzyılda bu bölgeye göç eden Bityn'ler, buraya Bithynia adını verirler. 


M.Ö. 185'te Kartaca'nın yetiştirdiği büyük generallerden Hannibal'ın Kral 1. Prusias'a, Prusias ve Olympus kentinin kurulmasını örgütlediği bilinmektedir. Prusias adı zamanla Prusa, sonra da Bursa'ya dönüşmüştür. 

M.Ö. 74'te Roma İmparatorluğunun egemenliğine geçen Bithynia Roma'dan gönderilen Proconsul (Eyalet Valisi)'lerce yönetilen bir Asya Eyaleti haline gelmiştir. 


Bursa M.S. 385-1326 yılları arasında ise Bizans dönemini yaşamıştır. M.S. 550'lerde bölgede ipek üretimine başlanmış ve doğal sıcak sulu kaplıcaların üretilmesi ile küçük bir kaplıca kenti kurulmuştur. Bursa 1307 yılında Osman Bey tarafından kuşatılmış, uzun süren kuşatmadan sonra 6 Nisan 1326'da Osman Bey'in oğlu Orhan Bey tarafından alınmıştır. İmparatorluğun başkenti 1335 yılında Bursa'ya taşınmış ve kentte büyük imar hareketleri yaşanmıştır. Osmanlılar Bursa'yı aldıklarında kent sadece hisar içinden ibaretken, Orhan Gazi, şehri Hisarın dışına çıkararak Orhan Gazi Külliyesi'ni kurdurtmuştur. Surlar dışında mevcut yerleşmeye yakın, hakim noktalarda cami, hamam, imarethane, darüşşifa, medrese gibi kamu yapıları inşa edilerek bu külliyelerin çevrelerinde konut alanları yaratılmış, böylece bir yerleşme geleneği başlamıştır. Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra ise Bursa'nın faal rolü son bulmuş ve yönetim merkezi niteliğini kaybetmiştir. Bursa'da Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze ulaşabilmiş yapı yoktur. Kenti çevreleyen surların ilk olarak Bithynialılarca yapıldığı, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde ise onarılarak kullanıldığı düşünülmektedir. 


Bursa, Osmanlı İmparatorluğunun ilk 200 yıllık döneminde diğer kentlere göre büyük gelişmeler göstermiş, bir çok mimari yapı ile süslenmiş, devrinin tanınmış medreseleri ile bilim aleminin merkezi olmuş, canlı bir ticaret şehridir. 1. Murad zamanında başlayan Hüdavendigar Külliyesi, l. Beyazıd'ın yaptırdığı Yıldırım Külliyesi, 1. Mehmed (Çelebi) döneminde başlayıp 11. Murad zamanında tamamlanan Yeşil Külliyesi Bursa'nın mekansal gelişimini etkileyen ve bugün de ayakta duran büyük komplekslerdir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte planlama çalışmalarına başlanan şehirde, 1960'lı yıllardan itibaren sanayinin önemi artmış, kentin nüfus ve kentsel gelişimi hızlı bir değişime uğramıştır. Coğrafi konumu, tarımsal, ticari ve sanayi potansiyelinin yüksek oluşu kentin çekiciliğini her dönem korumasını sağlamaktadır.Osmangazi’nin kardeş şehirleri hangileridir?


BULGARİSTAN / KIRCAALİ BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 07 Mayıs 2008 tarih ve 369 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 23.07.2008 gün ve B050MAH07.6000/19725/50000 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. 20.10.2008 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

Belediye Başkanı; Belediye Başkanı;

Hasan AZİZ Recep ALTEPE

 

BULGARİSTAN / OMURTAG BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 18 Eylül 1997 tarih ve 252 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.10.1998 gün ve B050MAH07.6000/50182 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. 25.06.2000 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

Belediye Başkanı; Belediye Başkanı;

Behçet KERİM Hilmi ŞENSOY

 

KAZAKİSTAN/KAPŞAGAY BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 05 Eylül 2007 tarih ve 847 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 08.02.2008 gün ve B050MAH07.6000/3749/50000 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. 2008 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

Belediye Başkanı; Belediye Başkanı;

Sergey ZELİNSKY Recep ALTEPE

 

KELES BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 05 Mart 2008 tarih ve 202 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı; Mustafa BEKTAŞ

 

SARAYBOSNA / STARİ GRAD BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 06 Aralık 2006 tarih ve 1103 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 22.03.2007 gün ve B050MAH07.6000/7465/50000 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. 16/08/2007 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

Belediye Başkanı; Belediye Başkanı;

Mustafa RESİÇ Recep ALTEPE

 

ÜSKÜP / ÇAYIR BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 06 Temmuz 2005 tarih ve 772 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.07.2006 gün ve B050MAH07.6000/6165/50743 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. 03/07/2005 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

Belediye Başkanı; Belediye Başkanı;

İzet MECİDİ Recep ALTEPE

 

YUNANİSTAN/KOZLUKEBİR BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 02 Mart 2011 tarihli ve 228 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, 02/12/2011 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

Belediye Başkanı; Belediye Başkanı;

İbrahim ŞERİF Mustafa DÜNDAR

 

ALMANYA/LANDİLL ŞEHRİ: Belediye Meclisinin 06/04/2011 tarihli ve 289 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.06.2011 gün ve B.05.0.MAH.0.03.01.00/15178/50000 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. 17.09.2012 tarihinde protokol imzalanmıştır.

 

İSVEÇ UMEA BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 04 Temmuz 2007 tarih ve 684 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 gün ve B050MAH07.6000/29859/50000 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı: Marie-Louise Rönnmark

 

KOSOVA MAMUŞA BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 06 Aralık 2006 tarih ve 1104 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 09.04.2007 gün ve B050MAH07.6000/9118/50000 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı: Arif BÜTÜÇ

 

KOSOVA OBİLİQ BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 03 Haziran 2008 tarih ve 415 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.07.2008 gün ve B050MAH07.6000/21213/50000 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı: Rexhep KELANİ

 

KKTC MEHMETÇİK BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 01 Ekim 2003 tarih ve 463 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 23.01.2004 gün ve B050MAH07.6000/305 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı: Ahmet Beyazit ADALIER

 

FİLİSTİN/GAZZE BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 02 Haziran 2010 tarih ve 371 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.02.2011 gün ve B.05.0.MAH.0.03.01.00/3685/50000 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı: Rafiq al-Makki

 


SURİYE/HALEP BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 07 Haziran 2010 tarih ve 440 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığının 05.10.2010 gün ve B.06.0.KİGY.0.0-868.00-2010/643351 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı: Maan Chibli

 

AZERBAYCAN/ŞEKİ BELEDİYESİ: Belediye Meclisinin 06 Ekim 2010 tarih ve 672 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.01.2011 gün ve B.05.0.MAH.0.03-00.00/258/737 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı: Fikret CefarovOsmangazi Belediyesi iletişim bilgileri nelerdir? 


Bursa Alan Kodu -- 0224 --

ANA BİNA SANTRAL 444 16 01 veya 270 70 00

Adres: Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No:10 Osmangazi/ BURSA PK: 16200

Web: www.osmangazi.bel.trOsmangazi Kaymakamlığı iletişim bilgileri nelerdir?


Tel : 0224 220 05 92

E-Mail: osmangazi@icisleri.gov.tr

Web: www.osmangazi.gov.tr