Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Otopark yönetmeliğinde değişiklik 2018!

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, her daireye bir otopark zorunluluğu getiren yeni otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi ertelendi..


Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile her daireye bir otopark zorunluluğu getiren yeni otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi ertelendi. Yarın yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. 


Yönetmelik kapsamında ayrıca okulların bahçesine ve zemin altına otopark yapılmasının da önü açıldı.


YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “1/6/2018” ibaresi “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.