Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Otopark Yönetmeliği'nde yeni düzenleme!

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..


Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak yönetmelik ile konutların otopark zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler yapıldı.


Yapılan düzenlemeye göre, cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranına kadar azaltılabilecek.


Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılacak.


Ayrıca, her daireye 1 otopark zorunluluğu da 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.


Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği tam metni 2018!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com