Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Oturduğu ev kentsel dönüşüme girenlere müjdeli haber!

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. 


Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.  Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerine 2 yeni fırsat sunulacak. 

Oturduğu ev kentsel dönüşüme girenlere müjdeli haber!

EVİ DÖNÜŞÜME GİREN MAĞDUR

Ülkemizde yaşanan İzmir, Elazığ ve Malatya depremleri sonucunda birçok bina derinden hasar gördü. Artçı depremlerle de onlarca bina zarar aldı. Yıkılan ya da zarar gören binalar ise riskli yapı ilan edildi veya kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Evleri ve iş yerleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlar ödeme planı ve yüksek faizlerin kendilerini mağdur ettiklerini söylüyor. 

Oturduğu ev kentsel dönüşüme girenlere müjdeli haber!

ÇİFTE MÜJDE

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile evi/işyeri zarar gören ve/ve ya deprem riski nedeniyle hasarlı olduğu tespit edilen binaları kentsel dönüşüme girmesi gereken vatandaşlar için düşük faiz, uzun vade ve iki yıl erteleme imkanıyla kredi desteği sağlanarak ödeme kolaylığının getirilmesi amaçlanıyor. 

Oturduğu ev kentsel dönüşüme girenlere müjdeli haber!

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 27- 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında meydana gelmiş olan depremlerde evi, iş yeri yıkılan veya deprem sonrası ilgili belediye, valilik veya bakanlıkça hafif, orta veya ağır kusur raporu verilen veya söz konusu depremler nedeniyle bu kanun kapsamında kentsel dönüşüm kapsamına alınmış bulunan yapılardaki bağımsız birim mülkiyet sahiplerine yapıların yıkılarak yeniden yapılması şartıyla, bu maddeyi ihdas eden kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep edenlere kamu sermayeli bankalar tarafından aylık yüzde 0,30 sabit faiz oranıyla 2 yılı ödemesiz 240 ay vade ile konut ve işyeri desteği kredisi kullandırılır. 
Kamu bankalarının bu maddenin uygulanmasından kaynaklanacak gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır, Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.