Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bozulma veya yok olma riski altında oldukları için Bakanlar Kurulu Kararı ile özel koruma altına alınan alanlar. Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur.Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Özel Çevre Koruma BölgesiÖzel Çevre Koruma Bölgesi ne demektir? 


Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Barselona), sözleşmesinin taraf ülkelere getirdiği bir yükümlülük gereği ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz ancak sanayi, turizm ve yapılaşma gibi baskılar nedeniyle bozulma veya yok olma riski altında oldukları için Bakanlar Kurulu Kararı ile özel koruma altına alınan alanlardır.

Korunan alan; biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarıdır.Türkiye’deki Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin oranı nedir?


Özel Çevre Koruma Bölge Sayısı: 15

Toplam Alan: 13.335.86 km2

Toplam Karasal Alan: 10.493.08 km2

Toplam Denizel Alan: 2.866 km2

Deniz Kıyı Uzunluğu: 1.134 kmTürkiye’de hangi bölge ne zaman ÖÇK Bölgesi ilan edildi?


Bölge İsmi  İlan Tarihi  Alanı (Km2) Nüfus/2008 (Kişi) Alanın Türkiye Yüzdesi


Gökova    05.07.1988      576.9            8.412                         %0,050

Köyceğiz-Dalyan 05.07.1988 461.46 31.465                      %0,040

Fethiye-Göcek 05.07.1988     805.37     102.109               %0,100

Patara       02.03.1990    197.10           24.326                     %0,025

Kaş-Kekova  02.03.1990    257.83        1.588                     %0,020

Göksu Deltası  02.03.1990  228.5      29.366                     %0,020

Belek     21.11.1990           111.79     21.306                      %0,010

Saros Körfezi  22.12.2010  730.21      6.861                     %0,063

Foça           21.11.1990       71.44        25.581                    %0,009

Datça-Bozburun 21.11.1990  1443.89 26.507            %0,120

Pamukkale  21.11.1990  66.56   8.932                            %0,010

Gölbaşı 21.11.1990  273.94      91.630                         %0,020

Ihlara  21.11.1990  54.64             6.186                          %0,005

Tuz Gölü  02.11.2000  7414  326.652 %1,000

Uzungöl 07.01.2004 149.12 2.464 %0,010Dünyanın ne kadarlık alanı koruma altındadır? 


Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, dünya yüzeyinin % 5' inden fazlası korunan alan olarak ayrılmış olup, koruma konusunda hassas olan ülkelerde bu oran %20'lere kadar çıkmaktadır.


Türkiye’nin korunan alanları deniz ve kıyılardan dağlara, deltalardan, ormanlara, yaylalardan bozkırlara, göl ve akarsu sistemlerine derin vadiler ve kanyonlardan buzullara kadar çeşitli doğal ekosistem ve oluşumları barındırmaktadır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nden başka hangi alanları korumaktadır?


Doğal Sit Alanları; Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır. Doğal sit alanları da kendi içinde üç gruba ayrılmaktadır.


a) I. Derece Doğal Sit Alanı


b) II. Derece Doğal Sit Alanı


c) III. Derece Doğal Sit AlanıTabiat Varlıkları; Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan değerler olup, “anıt ağaç” ve “mağaralar” tabiat varlığı olarak koruma altına alınmaktadır.


a) Anıt Ağaçlar Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan, yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek doğal ve uzun ömre sahip olan ağaçlar anıt ağaç olarak koruma altına alınmaktadır.  


b) Mağara: Oluşumunda insan etkisisin bulunmadığı doğal mağaralardan; içinde mağara ekosistemini oluşturan ve belirgin özellikleri ile kendini belli eden şekil ve yapılar, birbiriyle yaşamsal bağı olan canlı toplulukları, gelişen veya canlılığını devam ettiren karakteristik fiziksel ve kimyasal çökeller ve herhangi bir müdahalede gelişim döngüsü bozulacak hassas bir yaşam alanı bulunan mağaralar tabiat varlığı olarak koruma altına alınmaktadır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÖÇK Bölgeleri için iletişim bilgileri nelerdir?


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri


Adres: Alparslan Türkeş Cd.17.sok.10 nolu bina 06510 Beştepe/Yenimahalle/ANKARA

Telefon: ALO 181


Web: www.csb.gov.tr/projeler/ockb