Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Özyurtlar Nlogo ve Ncadde Ottoman'daki 63 dükkan 15 Şubat'ta satışta!

Özyurtlar Holding tarafından hayata geçirilen Nlogo ve Ncadde Ottoman projelerinde yer alan 63 adet dükkan 15 Şubat'ta satışa çıkıyor..


Özyurtlar Holding tarafından hayata geçirilen Nlogo ve Ncadde Ottoman projelerinde yer alan 63 adet dükkan Eskidji aracılığı ile satışa sunuluyor.


Satışa sunulan dükkanların fiyatları 419 bin TL'den başlangıç gösteriyor, 6 milyon 118 bin TL'ye kadar yüksekiyor. Yüzde 20 peşin ödemelerde kalan bedel için 48 ay taksitlendirilebiliyor.


Toplamda 63 dükkan için müzayede 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 14:00'te gerçekleşecek.


Müzayedeye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler; Eskidji’nin müzayede salonuna kuracağı vezneler aracılığıyla veya Eskidji’nin Garanti Bankası Güneşli Şubesi nezdindeki TR 74 0006 2000 2950 0006 2969 00 IBAN nolu hesabına her bir taşınmaz için; 


-Muhammen bedeli 1.000.000.-TL(Bir milyon TL)’ye kadar olanlar için 10.000.- TL (On bin TL),

-Muhammen bedeli 1.000.001,-TL (Bir milyon bir TL) ile 2.000.000.-TL (İki milyon TL) arası olanlar için 20.000,-TL (Yirmi bin TL),

-Muhammen bedeli 2.000.001.-TL (İki milyon bir TL) üzerindekiler için 40.000.-TL (Kırk bin TL),


“Adı-Soyadı; Müzayede adı ve tarihi, Katılım Teminat Bedeli” açıklaması ile nakden katılım teminatı yatırmak zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ve pey vermek için iĢbu Ģartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kiĢiye bir adet “numaralı” bayrak verilecektir. Bayrak sorumluluğu (kaybolma, baĢkası tarafından kullanılma vb.) katılımcıya aittir. Katılımcılar, en yüksek pey sahibi olduklarında, o lot için pey verirken kullandıkları bayrağı müzayede yetkililerine teslim edeceklerdir.Müzayede şartnamesi için tıklayın.