Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

P2 Yetki Belgesi

Ulaştırma bakanlığı tarafından verilir. Yurtiçi dağıtım yapan firmaların alması gereklidir. P2 Yetki Belgesi ücreti de 253 bin 992 TL’dir.P2 Yetki Belgesi nedir?


P2 yetki belgesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından eşya gibi yurt içi dağıtım yapacak firmalara verilen belgedir.


P2 Yetki Belgesinin bedeli kaç TL’dir?


P2 Yetki Belgesi ücreti, 253 bin 992 TL’nin ödenmesi gereklidir. 


P2 Yetki belgesi nasıl alınır?


-En az 30 adet öz mal motorlu taşıta sahip olunması;

-100 metrekarelik kapalı yükleme boşaltma alanına sahip olunması;

-En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olunması;

-25 bin TL kayıtlı işletme sermayesine sahip olunması;

-Şube veya acenteler şeklinde her bir coğrafi bölgede ve her coğrafi bölgede iki ilde olmak üzere toplam 14 ilde örgütlenmelerinin tamamlanmış olması

-Asgari kapasiteyi tamamlamak için kullanılan araçların 20 yaşından büyük olmaması gerekiyor.

-P2 belgesi sahipleri kamyon ve kamyonetlerin yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi kayıtlı iki tekerlekli motorlu araçları da taşıt belgelerine kayıt ettirebiliyor.

-P2 belgesi sahipleri yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde m2-m3 belgesi sahiplerinin aralarını kullanabiliyor.

-En az bir adet ody 4 ve bir adette üdy 4 belgesine sahip personel istihdam ettirmeleri gerekiyor.

-Araç şoförlerinin src belgelerinin ve psikoteknik belgelerinin olması şartı aranıyor.


P2 Yetki Belgesi sahiplerinin yükümlülükleri nelerdir?


MADDE 43-

(15) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

a) P2 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

c) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri, şarttır.


P2 Yetki Belgesi nasıldır?


P2 Yetki Belgesi