Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Parsel cephesi nedir?

İmar uygulamasının yapıldığı arsalarda parsel cephesi neresi oluyor? Parsel cephesi nedir?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Parsel cephesine ait bilgiler, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor.


Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir. Yolların eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir. 


Bitişik nizama tabi olup, farklı kat adedi ve farklı kotları haiz yollara cepheli köşe başı parsellerde yolların kat rejimini bozmamak üzere en az 6 metrede bir kademelendirme yapılır.


Köşe başı parsellerde kotlandırma yapılırken; Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasında 1,50 m.den fazla kot farkı bulunan, ön cephesi, uygulama imar planında işaretlenmeyen köşe başı parsellerde, kotu yüksek olan parsel cephesinin aritmetik ortalaması esas alınarak +0.00 kotu belirlenir. 


Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında 3,50 m. veya daha fazla kot farkı olması durumunda yönetmeliğin (1) numaralı bent hükümleri doğrultusunda kademe yapılır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com