Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Planlı alanlar imar yönetmeliği 2016!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. İşte planlı alanlar imar yönetmeliği 2016..


Planlı alanlar imar yönetmeliği 2016!


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile bir geçici madde eklendi.


Bilindiği üzere, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi, 14 Kasım 2015 tarihinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2017 tarihine ertelenmişti.


YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“Geçici Madde 10 – 22/5/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, 1/1/2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30/5/2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilir. 


Ancak, bu madde hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.”


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com