Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelikte yapılan düzenleme..


Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapı projelerini inceleyecek idaredeki kişinin tanımlaması yer aldı.


Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin onüçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “idare” ibaresi “idarelerin en az 1 yıl deneyimi haiz teknik personeli” olarak değiştirildi.


Maddenin eski hali:


(13) Bu projeler ilgili idare tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde incelenir, eksik veya yanlış yok ise uygun görüldüğü yapı sahibine ve proje müellifine yazılı olarak ve elektronik ortamda bildirilir. İnceleme sonucunda eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatı verilir.


Maddenin yeni hali:


(13) Bu projeler ilgili idarelerin en az 1 yıl deneyimi haiz teknik personeli tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde incelenir, eksik veya yanlış yok ise uygun görüldüğü yapı sahibine ve proje müellifine yazılı olarak ve elektronik ortamda bildirilir. İnceleme sonucunda eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatı verilir. 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com