Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Prefabrik ev ruhsat ister mi?

Prefabrik evler, kısa zamanda, hızlı ve çabuk yapılabiliyor. Peki, prefabrik ev ruhsat ister mi?


Prefabrik hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek şekilde çevre koşuları da dikkate alınarak imal edilebiliyor. Peki, prefabrik ev ruhsat ister mi?


Prefabrik yapılar, İmar Kanunu uyarınca yapı tanımına girdiğinden, yapım şekli prefabrik olan bu yapılara da bu madde hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, mevzuat ile prefabrik yapılar için ayrıca bir istisna bulunmuyor.


Prefabrik ev için imar izninin alınması gerekiyor. Yapı ruhsatı almak için belediye veya il özel idaresinin imar birimine yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat ediliyor.


İnşaat ruhsatı almak için gerekenler:

Ruhsat başvuru dilekçesi.

Tapu.

İmar durumu (Belediyeden alınacak).

Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).

Mimari proje (Oda onaylı).

Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

Betonerme statik proje (Oda onaylı).

İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

Zemin etüd raporu.

Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

Yapıya ilişkin bilgi formu.

Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

Şantiye şefi sözleşmesi.


Dilekçe örneği:


T.C

....... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 'NE

 


......... ilçesi,......................................... Cad/Sok.,..................noda, vetapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı taşınmaza yeni inşaat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. 


 

....../......./2016

 


Mal Sahibi 

ADI-SOYADI

T.C. Kimlik No: 

(imza)


Eki: -Tapu örneği

-(Vekil ise Vekaletname örneği)

-Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, firmanın açık ismi belirtilecektir. 


Adres:.................................

............................................

............................................

Telefon:..............................Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com