Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Puantör

İşçilerin çalıştığı saatleri, yaptıkları işi ve yapı yerine gelen gereçleri hesaplayıp kaydeden görevlidir.PuantörPuantör kimdir?Şantiyelerde, fabikalarda işçinin işe başlama, mola, paydos saatlerini, puantaj defterine işleyen personeldir. Yükleme boşaltma tarzı işlerde de bu faaliyetin de kayıtlarını tutarlar.


Puantörlük nedir?Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), puantörlüğü “Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları” olarak tanımlar. 

Puantörlük, İŞKUR’a göre; “Fizik ve Mühendislik Bilimleri ile İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları” meslek alt ana grubundadır. 


İŞKUR’a göre puantörlük için gereken minimum eğitim düzeyi, ortaöğretim (lise ve dengi) olarak belirtilmiştir. İŞKUR, ‘puantör’ü nasıl tanımlar?“Personelin çalışma saatlerini, devam durumlarını, fazla mesailerini puantaj defterine kaydederek takip edilmesi ve ücretlendirilmesi için muhasebe departmanına bilgi veren nitelikli kişidir.”Puantörün görev ve işlem basamakları nelerdir?Puantör; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak


a) Departmanlardan, çalışma programı ve çalışma planını almak,


b) İsim, unvan ve departmanlarını gösteren, haftalık çalışma planındaki bilgileri puantaj defterine işlemek,


c) Personelin günlük işe devam durumlarını, giriş ve çıkışlarını takip etmek


d) Günlük personel durum çizelgesini düzenleyerek personel departmanına göndermek


e) Çalışma saatleri içerisinde görev yerini terk eden, göreve geç gelen, fazla mesai veya talimat olmaksızın geç ayrılanlar hakkında tutanak tutmak ve personel departmanına bildirmek


f) Mazeretsiz işe gelmeyen, senelik ve sıhhi izinde olan personeli takip etmek ve puantaj defterine işlemek,


g) Personel ziyaretçilerinin kaydını almak, kontrol etmek ve ziyaretçi kartı vererek personelle görüşmesini sağlamak,


h) Bakım ve tamire gönderilen malzemeler için tesellüm makbuzu düzenleyerek çıkış ve dönüş işlemlerinin takibini yapmak


i) Günlük icmal raporlarını hazırlayarak departman sorumlularına göndermek,


j) Personelin adresleri, telefon numaraları, kan grupları vb. bilgileri kaydetmek ve değişiklikleri takip etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.Puantaj Defteri nedir?İnşaatta çalışan işgörenlerin, çalıştıkları gün ve saatleri gösteren, ücret hesaplamalarında ve işin her hangi bir konudaki ayrıntısı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak bilgilerin kaydedildiği deftere “Puantaj Defteri” denir. 


Puantaj kayıtları ile görevli kişi: 


- İnşaatta fiilen çalışanların kimlik bilgilerini,


- Çalışanların çalışma sürelerini,


- Çalışanların yaptıkları işleri,


- İnşaatta çalıştırılan taşıt araçlarını,


- İnşaatta çalıştırılan iş makineleri ve çalıştırma sürelerini düzenli olarak bu deftere kaydeder.


Defterin ilk sayfasına işin adı, keşif bedeli, cinsi, müteahhidi, kontrol mühendisi ve sürveyanın adı yazılır. Defter 

puantör tarafından günlük olarak tutulur.İşe alınacak puantör adayında hangi özellikler aranır? Bir iş arama sitesinde işe alınacak puantör adayında şu özellikler aranıyor: 


- Departmanlardan, çalışma programı ve çalışma planını almak,


- İsim, unvan ve departmanlarını gösteren, haftalık çalışma planındaki bilgileri puantaj defterine işlemek,


- Personelin günlük işe devam durumlarını, giriş ve çıkışlarını takip etmek,


- Günlük personel durum çizelgesini düzenleyerek personel departmanına göndermek,


- Çalışma saatleri içerisinde görev yerini terk eden, göreve geç gelen, fazla mesai veya talimat olmaksızın geç ayrılanlar hakkında tutanak tutmak ve personel departmanına bildirmek,


- Mazeretsiz işe gelmeyen, senelik ve sıhhi izinde olan personeli takip etmek ve puantaj defterine işlemek,


- Personel ziyaretçilerinin kaydını almak, kontrol etmek ve ziyaretçi kartı vererek personelle görüşmesini sağlamak,


- Bakım ve tamire gönderilen malzemeler için tesellüm makbuzu düzenleyerek çıkış ve dönüş işlemlerinin takibini yapmak,


- Günlük icmal raporlarını hazırlayarak departman sorumlularına göndermek,


- Personelin adresleri, telefon numaraları, kan grupları vb. bilgileri kaydetmek ve değişiklikleri takip etmek.