Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Puzolan

Bağlayıcı özelliği çok azdır. Uygun rutubet şartlarında ve normal ortam sıcaklıklarında kireç ile reaksiyona girer. İnce toz halindeki silisli veya silisli ve alüminli maddelerdir.-Puzolan; taş, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak.


-Puzolanik malzemeler kendi başlarına bağlayıcı özelliği bulunmayan, ancak ince öğütülmüş halde ve rutubetli ortamda kalsiyum hidroksitle reaksiyona girip bağlayıcı özelliğe sahip bileşenler meydana getiren silisli veya silisli ve aluminli malzemelerdir. Bims, çeşitli volkanik küller ve tüfler doğal puzolanlardır.


Puzolan nedir?


Bağlayıcı özelliği çok azdır. Uygun rutubet şartlarında ve normal ortam sıcaklıklarında kireç ile reaksiyona girer. İnce toz halindeki silisli veya silisli ve alüminli maddelerdir.


Reaktif SiO2 miktarı kütlece %25’den az olmamalıdır. 


Puzolan nasıl sınıflandırılır?


Doğal Puzolanlar

-Volkanik kökenli: Volkanik camlar, volkanik tüfler ve tras

-Isıl işlem görmüş killer ve diatomitler: Killer ve şeyller, diatomitler


Yapay puzolanlar

Uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı, pirinç kabuğu külü.


Volkanik Kökenli Doğal Puzolanlar

Yunanistan’a bağlı Santorin Adası toprağı, İtalya’nın Bacoli ve Japonya’nın Shirasu bölgesinde en iyi volkanik kökenli doğal puzolanlara ulaşmak mümkündür.


Puzolan


Puzolan kullanım alanları nerelerdir?


-Yüksek dayanım gerektirmeyen beton imalatlarında,

-Atık su veya arıtma tesisleri projelerinin beton imalatlarında,

-Yapıların dış ve iç yüzey sıva işlerinde.


Neden puzolan kullanılmalıdır?


Puzolan, kavrulma işlemi yapılmadığı için maliyeti düşürmektedir. Ayrıca; uzun zaman içinde mukavemeti armakta ve normal portland çimentonun üzerine çıkmaktadır.


Puzolan tarihte nasıl bir yere sahiptir?


MÖ 70-25 yılları arasında yaşamış olan Mimar Vitruvius “Mimarlık Üzerine” adını verdiği bir kitap hazırlamıştır. Bu kitapta da puzolan üründen bahsetmiştir. 


İlk olarak; bu özellikteki toprak Napoli yakınlarındaki Puzzuoli kasabasından elde edilmiştir. Vezüv yanardağı yakınlarında olan bu toprak daha sonra günümüze Puzolan adı ile gelmiştir.  


Puzolan oluşumu şu şekilde gerçekleşmektedir:

SİO 2 + Ca (OH) 2 = CaO. SİO 2. H2O

Puzolan + Sönmüş kireç = Kalsiyum Silikat / Hidrate Yapı


Puzolanik aktivite nasıl olur?


Malzemeler tartılır. Kaba önce su daha sonra çimento eklenir. Karıştırma işlemi devam ederken kum da bu karışıma eklenir. Hazırlanan harç, kalıba dökülür. Sarsma işlemi yapılır ve etiketlenir. Bir gün sonra kalıptan çıkarılan malzeme, 28 gün 20 santigrat ve minimum yüzde 95 bağıl nemli ortamda beklemeye alınır. 28 günün sonunda 3 nokta eğilme testi yapılır. Kırılan parçalar üzerinde dayanım testine tabi tutulur. 


TS 639’a göre puzolanik aktivite deneyi; 28 günlük basınç deneyimleri, Portland çimentosu ile hazırlanmış karşılaştırma numunelerinin aynı süredeki basınç dayanımlarının yüzde 70’inden az olmamalıdır.