Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Rayiç bedel gerçek bedel farkı nedir?

Rayiç bedel, mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin belediyede kayıtlı değerleri oluyor. Peki, rayiç bedel gerçek bedel farkı nedir?


Rayiç bedel, mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin belediyede kayıtlı değerleri oluyor. Bir taşınmazın değeri, rayiç bedelden görülebiliyor. Rayiç bedel sorgulamaları ise belediyeden yapılabiliyor.


Taşınmazın bazı vergi ve harçları bu bedel üzerinden hesaplanarak ödeniyor. Ancak tapu devir işlemlerinde eğer satış bedeli rayiçten yüksekse rayiç bedel kullanılmıyor.


Peki, rayiç bedel gerçek bedel farkı nedir? Harç, rayiç bedel üzerinden hesaplanırsa ne olur?


Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. 


“Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder. 


Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekir. 


Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekecektir.


Aksi durumda, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com