Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Rayiç bedel nasıl yükseltilir?

Taşımaz malların tapuda kayıtlı değerleri, rayiç bedelleri oluyor. Peki, rayiç bedel nasıl yükseltilir?


Taşımaz malların tapuda kayıtlı değerleri, rayiç bedelleri oluyor. Rayiç bedel "6292 sayılı Kanun hükümlerine göre satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir.” şeklinde tanımlanıyor.


Rayiç bedellerinin belirlenmesinde emlak vergisi beyanına esas Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yayımlanan asgari değerler ile Toptan Eşya Fiyatlan Genel indeksindeki artış veya düşüşler alım satım değerleri, Kamulaştırma Kanunu kıymet takdiri esasları göz önünde tutuluyor.


Gayrimenkullerin rayiç bedelin belirlenmesinde semt, ilçe mahalle, manzara, ulaşım, sokak gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca semtteki konutun konumu da önemli rayiç unsuru oluyor. Peki, rayiç bedel nasıl yükseltilir?


Rayiç bedel nasıl yükseltilir?

Rayiç bedel tespitleri, gayrimenkulün türüne göre defterdarlıklar veya mal müdürlükleri tarafından yapılıyor. 


Bakanlık, Valilikçe tespit edilecek rayiç bedelleri aynen, artırarak veya azaltarak onaylayabiliyor. 


Bakanlık, bedeli tespit edilmiş ve tasdik edilmiş gayrimenkullerin, sonraki yıllarda yapılacak devir ve satışları için tasdikli fiyatlardaki genel artışlar veya azalmalar göz önünde bulundurularak tasdikli bedeli değiştirebilir. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com