Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Rayiç bedel pişmanlık dilekçesi örneği!

Eksik tapu harcı ödeyen kimseler pişmanlık dilekçesi vererek yüklü vergi cezalarından kurtulabiliyor. İşte rayiç bedel pişmanlık dilekçesi örneği..


Gayrimenkul alım satım işlemlerinde taraflardan harç ödemesi talep ediliyor. Harç ödemesi yapılmadan devir işlemi tamamlanmıyor. Ne kadar harç ödeneceği ise taşınmazın değerine göre hesaplanıyor.


Kanunen, harçlar, gerçek satış değeri üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyor. Ancak kimi zaman daha az harç ödemek isteyenler bu bedeli rayiç bedel olarak gösterebiliyor. Bu durumun tespit edilmesi halinde taraflar vergi cezası ödemek zorunda oluyor.


Ancak bilerek veya bilmeyerek eksik bedel beyan eden kimseler bu cezalarla karşılaşmamak için pişmanlık dilekçesi verebiliyor. Bu dilekçede eksik olan kısım da beyan edilerek tapu harcı ödemesi de tamamlanıyor.


Rayiç bedel pişmanlık dilekçesi:


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NEDairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....

                                                                                                    

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmzaEKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi.../..../2016Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com