Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Reddi miras dilekçe örneği 2017!

Mirasçıların hakları arasında kendisine kalan mirası reddetme hakkı da bulunuyor. Peki, reddi miras için dilekçe nasıl yazılır? İşte reddi miras dilekçe örneği 2017..


Yasal ve atanmış mirasçıların hakları arasında kendisine kalan mirası reddetme hakkı da bulunuyor. Mirası reddetme işleminin kanunda belirtilen süre ve şekilde yapılması gerekiyor.


Medeni Kanun gereğince miras 3 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunularak reddedilebiliyor. Bunun için mahkemeye bir dilekçe ile müracaat ediliyor. İsteyenler mahkemeye sözlü olarak da başvurabiliyor. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor.


Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit ediyor. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge veriliyor. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenleniyor. Reddi miras dilekçe örneği ise şu şekilde sıralanıyor:


Reddi miras dilekçe örneği 2017


……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE


 

DAVACI:


DAVALI:


KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.AÇIKLAMALAR


Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.


Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.


Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.


NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 


…/…/…

Davacı
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com