Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Reddi miras dilekçesi 2016!

Yasal veya atanmış mirasçılar Miras Hukuku gereğince mirası reddetme hakkına sahip. İşte reddi miras dilekçesi 2016 örneği..


Yasal veya atanmış mirasçılar Miras Hukuku gereğince mirası reddetme hakkına sahip.  Ancak mirası reddetme işinin kanunda belirtilen sürede ve belirtilen şekilde yapılması gerekiyor. Aksi durumda miras kabul edilmiş kabul ediliyor.


Medeni Kanun gereğince yasal ve atanmış mirasçılar, kalan mirası 3 ay içerisinde reddedebiliyor. Bu süre; 


Yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; 


Vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlıyor.


Reddi miras işleri, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor. Mirasın reddi dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Reddi miras dilekçesi örneği 2016:


……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACI:

DAVALI:

KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.AÇIKLAMALAR


Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.


Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.


Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.


NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 


…/…/2016

Davacı
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com