Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Restitüsyon

Zamanla yok olmuş ya da büyük bir kısmı yıkılmış olan tarihi yapıları, maket üzerinde canlandırma işlemine restitüsyon denir.


Restitüsyon nedir?


Zamanla yok olmuş ya da değişime uğramış, yıkılmış yapıları maket üzerinde canlandırma işlemine restitüsyon denir.

 
Restitüsyon nasıl yapılır?


Yok olmuş ya da büyük hasar görmüş yapılar hakkında tarihi durumları, arşiv kayıtları, yapı üzerindeki izler, yapı hakkında çizimler, fotoğraf ve belgelerden yararlanılarak maketi çıkarılır. 

Restitüsyon


Restitüsyon neden yapılır?


Yapının özgün halini açıklamak için yapılır. Tarihini öğrenmek ve kalıntıları daha iyi kavrayabilmek için uygulanan işlemdir. Yapıların yıkılmış, hasar görmüş bölümlerinin içi doldurularak eski haline getirmek mümkündür fakat özgün halini oluşturacak veriler tamamlanmamış ise projeye devam edilmemelidir.


Restitüsyon yaparken nelerden faydalanılır?


Yapının üzerinde yer alan izlerden yararlanılır. Korunmuş bölümlerinden yapı ile ilgili bilgilere ulaşılır ya da benzer yapılarla benzeşen noktaları bulunur. 


Restitüsyon raporu ne demek?


Restitüsyon raporu; söz konusu yapının geçirmiş olduğu değişiklikleri siyah-beyaz ya da renkli anlatımlı grafikler ile gösteren bir belgedir.  Yapının geçirmiş olduğu her dönemde eklentileri, yok olan özellikleri bu raporda yer alır. Eski fotoğraflar, kaynaklar, yazınsal veya sözlü olarak raporda yer alır. 

Restitüsyon


Restitüsyon proje çizimi ölçekleri nasıldır?


a) Kat Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)


b) Çatı Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)


c) Cepheler (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)


d) En az iki kesit (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)


e) Detaylar (1/10, 1/5, 1/1 ölçeğinde hazırlanacaktır.)


Restitüsyon raporu nasıldır?


Restitüsyon raporuna örnek verecek olur isek; 

Yapıya sonradan eklenen bölüm dışında mekan kurgusu genel olarak korunacaktır. Eklenen özensiz bölümler yapıda bulunmayan ıslak mekan ve mutfak gibi hacimleri kapsamaktadır. İhtiyaç sebebiyle bu mekanlar tekrar kurgulanmıştır. Gerek fonksiyon sebebiyle gerekse yapıyı deforme etmemek için ıslak mekan tekrar bahçede yapılması önerilen modern ekte tasarlanmıştır. Gerek bahçe kullanımını engellememesi gerekse hacimsel olarak yapıyla yarışmaması için tek katlı bir yapı önerilmektedir. Mutfak ise üst katta yapı içinde kurgulanmıştır. Ekin sonradan yapıldığının belli etmek amacıyla binaya zıt olarak sade ve modern görünüm kazandıracak malzemeler tercih edilmiştir. Binanın alçıpan duvarlardan oluşması, pencere ve kapının alüminyum yapılması önerilmektedir. Bina 2-10 ahşapla kaplanacaktır. Terasın korkulukları için krom ya da benzer malzeme önerilmiştir. Bahçe tesviye edilerek çim kaplanacaktır. Yapıda ise restitüsyona uygun olarak düzeltmeler yapılacaktır. Z10 kodlu mekan kot yükselerek holle bağlantısı sağlanacak şekilde revize edilecektir. Bu mekana pencereler açılacaktır. Yapıdaki tüm kapı, pencere, kepenk detayları restitüsyonda belirtildiği gibi tek tip uygulanarak tamamlamaları yapılacaktır. Merpen hole açılacak, yandaki duvarlar yıkılacaktır. Alt ve üst katta şu an bulunmayan pencereler çizime uygun yapılacaktır. Tuvalete bakan pencereye kepenk uygulanmayacaktır. Cumba çizimler baz alınarak imal edilecektir. Yapıda elektrik ve tesisat işlemleri sıva altı olacak şekilde çizimde belirtilen yerlere uygun yapılacaktır. Yapıda iklimlendirme klima ile sağlanacaktır. Klima dış üniteleri yapıya zarar vermemesi için ek bina terasında konumlanacaktır.