Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Rezerv yapı alanı nedir?

Kentsel dönüşüm kapsamında yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak alanlar, rezerv yapı alanı oluyor. Peki, rezerv yapı alanı nedir?


Kentsel dönüşüm kapsamında yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak alanlar, rezerv yapı alanı oluyor. Peki, rezerv yapı alanı nedir? Rezerv yapı alanı nasıl tespit edilir? 


Rezerv yapı alanı: Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlara deniyor.


Rezerv yapı alanı özellikleri:

- Boş arazi olmalıdır.

- Yeni yerleşim yeri olarak kullanıma uygun olmalıdır.

- Dönüşüm yapılacak alana oldukça yakın olmalıdır.

- Depremsellik başta olmak üzere diğer afet risklerine karşı yapılaşacak özellikte olmalıdır.

- Kamu mülkiyeti bulunan araziler tercih edilmelidir. Peki, rezerv yapı alanları nasıl tespit edilir?


Rezerv yapı alanının tespiti

MADDE 4 – (1) Rezerv yapı alanı;

a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını,


b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,


c) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,

ihtiva eden dosyaya istinaden, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.


(2) Rezerv yapı alanı:

a) Bakanlıkça resen belirlenebilir.


b)  TOKİ  veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.


c) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir. Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için; bu talebin, talebe konu taşınmazların maliklerinin tamamının muvafakati ile yapılması ve bu taşınmazların yüzölçümlerinin yüzde yirmibeşinin mülkiyetinin, geliri dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere, Bakanlığın uygun gördüğü, bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahutta İdareye veya TOKİ’ye devrine muvafakat edilmesi gerekir.


(3) Maliye Bakanlığı rezerv yapı alanına ilişkin görüşünü otuz gün içinde bildirir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016