Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Risk değerlendirmesi ne zaman yenilenir?

Risk değerlendirmeyi bir kere yapılmıyor. Yapılan risk değerlendirmesinin zamanı gelince yenilenmesi gerekiyor. Peki, risk değerlendirmesi ne zaman yenilenir?


İşçi çalıştıran apartman ve konut siteleri dahil tüm işyerlerinin risk değerlendirmesi yapması gerekiyor. Risk değerlendirmesi; apartman, bina ve sitelerde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli çalışmaları kapsıyor.


Ancak,risk değerlendirmeyi bir kere yapılmıyor. Yapılan risk değerlendirmesinin zamanı gelince yenilenmesi gerekiyor. Peki, risk değerlendirmesi ne zaman yenilenir?


Risk değerlendirmesinin yenilenmesi


(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.


(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.


a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.


b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.


c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.


ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.


d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.


e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.


f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com